Der er også regler for dig, når du forlader en arbejdsgiver

Du er som funktionær altid berettiget til at fratræde med én månedsvarsel, medmindre der er aftalt et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel.

Hvis du selv opsiger din stilling – eller på anden måde bliver selvforskyldt ledig – kan du risikere at blive idømt karantæne, før du kan få dagpenge fra A-kassen.

Såfremt du er medlem af Merkonomernes Hovedorganisation og påtænker at opsige dit nuværende job – vil vi opfordre dig til at kontakte sekretariatet for nærmere rådgivning.