Vi er til for dig – vi hjælper dig hele vejen

Merkonomernes Hovedorganisation bruger mange ressourcer på at assistere medlemmer, der er kommet på kant med deres arbejdsgivere.

I år 2002 blev det til i alt 135 sager, hvor foreningen kæmpede for medlemmernes rettigheder og afholdt ALLE omkostninger herved.

Sagernes problemstillinger er meget forskellige, og af den grund har vi medtaget nogle eksempler.

Ligebehandlingsloven og bortvisning
En underskrift fra personlig ruin