Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Beskæftigelsesministeriet havde under den tidligere regering alt for travlt med at implementere reformer. Det vurderer Statsrevisorerne ifølge Altinget.dk, der også oplyser, at Enhedslisten nu vil kalde beskæftigelsesministeren i samråd for at undgå gentagelser.

Statsrevisorerne tildeler nu Beskæftigelsesministeriet og den tidligere regering et hak i tuden, fordi implementeringen af reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge skete så hurtigt, at de kommunale jobcentre ikke havde en ærlig chance for at følge med.

“Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af reformerne i praksis. Kommunerne har derfor haft vanskeligt ved at sagsbehandle og yde borgerne en korrekt og effektiv vejledning i den første tid efter reformernes ikrafttræden,” lyder Statsrevisorernes dom.

De tre reformer trådte i kraft mellem januar 2013 til januar 2015. Men de pågældende lovændringer blev vedtaget så tæt op ad ikrafttrædelsen, at de kommunale jobcentre på intet tidspunkt havde mere end syv dage til at forstå og forberede sig på de nye regler.

I flere tilfælde blev de tilhørende bekendtgørelser først offentliggjort, efter loven var trådt i kraft, og det samme var tilfældet for 13 ud af de 15 vejledninger.

Beskæftigelsesministeriet burde i langt højere grad have levet op til Justitsministeriets anbefalinger om, at bekendtgørelser og vejledninger er klar i god tid før reformers ikrafttræden, vurderer Statsrevisorerne.

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) har det gjort en i forvejen stor opgave endnu mere vanskelig, at regelgrundlaget ikke har været på plads ved reformernes ikrafttræden.

Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), som er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, håber, at Statsrevisorernes reprimande tjener som lærestreg for Folketinget og Beskæftigelsesministeriet.

“Lovgivningen på beskæftigelsesområdet er oftest en jungle, og det giver derfor ingen mening, at hovedparten af vejledningerne kommer efter lovens ikrafttrædelse. Kommunerne tager naturligvis ejerskab til at levere i forhold til de mange reformer, men det kræver, at grundlaget er tilstede og i orden,” siger han til Altinget.

Nuværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) tager Rigsrevisionens kritik til efterretning.

“Jeg vil nu indskærpe over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at vejledninger til ny lovgivning skal udstedes i god tid, så kommunerne er klædt ordentligt på til at kunne implementere store og gennemgribende reformer. Vi skal samtidig som politikere være opmærksomme på, om det er realistisk, at vores politiske aftaler træder i kraft på det tidspunkt, som vi ønsker,” siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge Rigsrevisionen har det også spændt ben for implementeringen af de tre reformer, at de nødvendige IT-systemer ikke har været klar til tiden. Kommunerne har været belastet af ustabil drift og lange svartider fra de kommunale IT-systemer.

Rigsrevisionen finder derfor, at Beskæftigelsesministeriet bør gennemføre systematiske undersøgelser af de fejl, der opstår, når systemerne går i drift.

“Det er selvfølgelig helt afgørende, at både Beskæftigelsesministeriets og kommunernes IT-systemer er klar til drift, når en ny reform træder i kraft. Derfor tester Beskæftigelsesministeriet også både egne IT-systemer, inden de går i drift, og snitfladerne til kommunernes IT-systemer. Men der skal mere til. Fremover vil ministeriet inddrage de kommunale IT-leverandører tidligt i udviklingsarbejdet op til en reform, så vi får minimeret IT-fejlene op til en stor ikrafttrædelse,” siger Jørn Neergaard Larsen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *