Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Regeringens forslag om at sætte lønnen for seniorjobbere ned til dagpengeniveau er social dumping. Det mener både HK og 3F ifølge Altinget.dk. Venstre afviser, at der skulle være tale om løntrykkeri.

Regeringens planer om at barbere lønnen for seniorjobbere er rendyrket social dumping. Sådan lyder kritikken fra flere af de fagforbund, der repræsenterer offentligt ansatte.
“For 3F er social dumping billige østarbejdere. For os er det, når regeringen presser tusindvis af seniorer til at arbejde til en lavere løn end deres kolleger,” siger Kim Simonsen, formand for HK.
Kritikken fra fagbevægelsen kommer som en reaktion på regeringens 2025-udspil. Her lægger regeringen op til at sætte lønnen for seniorjobbere ned, så den flugter med højeste dagpengesats.

Usmageligt forslag
Hos FOA er formand Dennis Kristensen også kritisk over for forslaget. Han peger på, at seniorjobordningen blev indført som et plaster på såret, efter at politikerne besluttede at sløjfe efterlønnen. At ændre ordningen er ikke fair over for de mennesker, der troede, de var sikret et ordentligt job med en ordentlig løn.

“Hele idéen med seniorjob var at give seniorer en værdig afslutning på arbejdsmarkedet, efter efterlønnen var taget fra dem. Hvis man reducerer lønnen, mister seniorer den værdighed. Det er usmageligt,” siger han.

Seniorjobordningen trådte i kraft i 2008. Ordningen sikrer personer, som har opbrugt deres dagpengeret og er fem år eller mindre fra efterlønsalderen, et retskrav på et job. Opfylder man kravene, er kommunen forpligtet til at ansætte personen til en overenskomstmæssig løn.

Private skal tage ansvar
Dennis Kristensen anerkender, at seniorjob koster i kommunernes budgetter. Men ifølge ham er løsningen ikke lavere løn til seniorerne, men at regeringen tvinger private virksomheder til også at bruge ordningen.
“Private arbejdspladser skal også tage socialt ansvar og ansætte seniorer. Men de gør det ikke, medmindre vi forpligter dem på det,” siger han.

En opgørelse, som Altinget har lavet på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, viser, at den gennemsnitlige lønsats for et seniorjob er på 26.552 kroner.
Der er dog store forskelle på, hvor meget den enkelte tjener. En seniorjobber i en akademikerstilling tjener 40.571 kroner om måneden, mens en ansat som rengøringsassistent tjener 24.218 kroner.
En harmonisering med højeste dagpengesats vil betyde en gennemsnitlig lønnedgang på 8.500 kroner for personer i seniorjob.

Seniorer bliver løntrykkere
Hos 3F er formand for Den Offentlige Gruppe, Ellen Lykkegård, rasende over, at regeringen presser seniorer på arbejdspladsen til at være ‘løndumpere’. Hun er bekymret for, at det i sidste ende kan gå ud over forholdene på arbejdspladsen.
“Jeg frygter, at kollegerne vil se seniorjobberne som løntrykkere og behandle dem sådan. Det er en ulykkelig situation, fordi det jo ikke er dem selv, der ønsker at presse lønnen,” siger hun.

Hos regeringspartiet Venstre mener man ikke, at der er tale om social dumping.
“Seniorjob må ikke fortrænge ordinært ansatte, så der vil bestemt ikke være tale om social dumping,” siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, til fagbevægelsens kritik.
Udspillet skal ifølge Venstre ses i lyset af, at der er job at få på det ordinære arbejdsmarked – også for seniorer. Derfor giver det god mening at få dem i ordinært arbejde.

“Ændringerne vil give en tilskyndelse til at søge arbejde uden for ordningen, der ikke findes i dag. Og det giver en sundere og bedre ordning, der er i bedre balance med resten af arbejdsmarkedet,” siger han.
Da seniorjobordningen blev vedtaget, forventede man, at 1.500 ville benytte sig af ordningen. De seneste tal viser, at knapt 4.000 danskere har et seniorjob.

MH ønsker en langtidsholdbar løsning
Formand for Merkonomernes Hovedorganisation, Bill T. Brodersen, opfordrer de politiske partier til at forhandle en langtidsholdbar løsning på plads.

“Der er brug for langtidsholdbare løsninger på de udfordringer, som nogle seniorer står med. Det er ikke rimeligt, at pensionsalderen skal hæves samtidig med, at forskellige ordninger, der kan sikre en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, forringes. Jeg vil derfor opfordre partierne (og helst et bredt udsnit af dem) til at finde afbalancerede og gennemtænkte løsninger på seniorernes udfordringer,” fastslår Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *