Postet & Arkiveret under Seneste nyt.

De fleste mennesker er bekymrede for fremtiden. For økosystemet, meteorer, krig, vold, terror, sygdom og overbefolkning. Men trusler fra de områder mod menneskeheden er faldet markant de seneste år.

I Danmark mener over halvdelen af befolkningen i en nyere undersøgelse, at situationen i verden er blevet værre over de sidste 20 år. Det kan give anledning til stor undring, at en af verdens højest uddannede og mest velinformerede befolkninger tager fuldstændig fejl. For virkeligheden er helt modsat. Faktisk er den globale udvikling de seneste år vendt på rigtig mange områder:

Sult og fattigdom er halveret, udledningen af drivhusgasser er på trods af økonomisk vækst ved at stagnere, den globale bevidsthed om og indsats mod forurening vokser, økologisk landbrug breder sig hastigt, AIDS er under kontrol, børnedødeligheden er halveret, og antallet af børnefødsler er hastigt på vej ned, også i de dele af verden, der ellers har oplevet en befolkningseksplotion. Mange flere børn kommer i skole, og andelen af jordens befolkning, der udsættes for krig, terror og vold, er faldende.
Det er dog sjældent disse positive nyheder, der finder vej til nyhederne i medierne.

Det negative fokus
Der er en stærk tendens til bekymring i det menneskelige sind. Og der vil altid være masser af forhold i verden, som vi kan bekymre os om, hvis vi vil, og som derfor kan skygge for alt det positive. Denne tendens til bekymring er svær at lægge fra sig, fordi den er så indgroet i sindet hos de fleste. Det er et menneskeligt vilkår.

De fleste husker bedre de negative ting, de har hørt, end de positive. I samtale med andre er der oftest fokus på emner, der irriterer eller bekymrer os. Eller vi taler om de sidste dramatiske historier fra medierne eller vores eget eller andres liv. Aktuelt er der verden over stor bekymring for de næste fire års ledelse af stormagten USA, og der bliver talt og skrevet uendeligt meget om denne bekymring.
Når vi som individer søger disse emner med negativt fokus, er det også dem, medierne tager fat i, Historier, der skræmmer, forarger eller bekymrer os, giver flere seere, læsere og brugere. Det skaber et kollektivt negativt fokus, som kan kaste en stor skygge over alt det positive, gode og glædelige i samfundet og den enkeltes liv. Det, som gør livet sjovt, varmt og dejligt. Og som kollektivt set kan løfte verden.

Angst smitter
Bekymring og angst binder os og låser os fast. Den gennemsyrer vores hverdag med vores store behov for følelsesmæssig, materiel og økonomisk tryghed på den ene side, og angsten for at miste vores personlige frihed på den anden side. Og mange af hverdagens små bekymringer bunder i angst for, hvad der kan ske. Angsten for det uforudsigelige.

Vores tendens til stress kommer af en angst for ikke at slå til, ikke nå vores mål, ikke få dækket vores materielle behov og i bund og grund ikke at være gode nok.
Modsat alle de nævnte trusler, som er stærkt faldende, er der en stigende tendens til stress. Det bør vi dog ikke se som en trussel, men som en sund reaktion på en usund situation. Vores krop, sind og nervesystem reagerer på den overbelastning, vi udsætter os selv for.

Vi kan ændre fokus
Vi kan hver især bidrage til at ændre det negative fokus til et positivt. For det første ved at stoppe med at bidrage til at forstærke angsten i os selv og andre. Det er muligt at tage kontrol over tankerne og bevidst ændre fokus. Når bekymringstankerne trænger sig på – og det gør de hyppigt – gælder det om at være opmærksom på, at de er der, og derefter give slip på dem og erstatte dem med andre og mere positive tanker.

Og i vores dialog med andre gælder det om at være opmærksom på både valg af emne og tilgang til det. For eksempel er der måske ikke noget konstruktivt i at tale om en katastrofe eller bekymringerne i forbindelse med et præsidentvalg, mens det kan være både nødvendigt og konstruktivt at tale om udfordringer på arbejdspladsen. For at det skal være konstruktivt, må fokus være på analyse af situationen med henblik på at finde en løsning. Når vi forstår vores egne, hinandens og virksomhedens behov samt årsagerne til adfærd, handlinger og strukturer, kan vi ændre bekymringer, gnidninger og stress til fælles forståelse og positive forandringer.

Vi har alle oplevelser, som bringer os sorg eller tristhed, og de skal naturligvis bearbejdes. Har vi haft mange nederlag eller tab, er det svært at være konstant jubeloptimist. Men når vi har viljen til at vælge det positive fokus og det gode liv, kan vi ændre meget for os selv og andre. Nogle gange skal vi have en hjælpende hånd til at komme over svære følelser, og det bliver mere og mere udbredt at anvende blandt andet Body-SDS, hypnoterapi, tankefeltterapi og EFT (Emotional Freedom Techniques) til det formål. Det er alle teknikker, der kommer i dybden i det ubevidste menneskesind og derved kan opløse gamle svære oplevelser samt negative tanke- og handlemønstre.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *