Postet & Arkiveret under Seneste nyt.

Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er beskæftigelsen braget i vejret. Jobindikatorerne og AE’s prognose for arbejdsmarkedet peger på, at jobfesten de kommende år bliver knap så festlig som hidtil.

I 2015 var der kun en vækst i dansk økonomi på 1 pct., men en fremgang i beskæftigelsen på godt 30.000 personer. Det har været en paradoksal udvikling, og fremgangen på arbejdsmarkedet har været helt ude af trit med væksten, hvis man ser på den historiske sammenhæng mellem vækst og beskæftigelse.
I første halvdel af 2016 har der været pæn vækst, men fra andet halvår ventes væksten at geare ned, så væksten i 2016 kun bliver 0,9 pct. og 1,3 pct. i 2017. Med en så sløv vækst er det tvivlsomt, at beskæftigelsesfremgangen kan fortsætte i samme tempo.

Udviklingen i den samlede beskæftigelse drives især af udviklingen i de tre private hovederhverv, bygge- og anlæg, industrien og den private servicesektor. Der er på nuværende tidspunkt tegn på, at jobfremgangen fremadrettet bliver mindre, end vi har været vant til.
Beskæftigelsesindikatorerne for de tre hovederhverv er begyndt at pege ned, og virksomhedernes vurdering af den faktiske beskæftigelsesudvikling har de sidste par måneder været negativ.

Opbremsningen i beskæftigelsesfremgangen ventes at fortsætte ind i 2017 og 2018 for alle tre hovederhverv. Således ventes beskæftigelsen i den private servicesektor at vokse med 21.000 og 23.000 personer i hhv. 2017 og 2018.
Beskæftigelsen i industrien ventes både i 2017 og 2018 at vokse med 2.000 personer, men selvom det er en mindre jobfremgang end i 2016, er det alligevel bemærkelsesværdigt, at beskæftigelsen fortsat vokser, når man tænker på, at industrien fra 1990 til 2005 årligt mistede 6-7.000 arbejdspladser.

Beskæftigelsen indenfor byggeriet ventes at vokse med 3.000 personer i 2017 og 2.000 i 2018, hvilket er en noget lavere jobfremgang end i 2016.
Hvis jobfremgangen på arbejdsmarkedet bremser op, bliver opsvinget mindre selvbærende, og risikoen for, at dansk økonomi vil fortsætte med at snegle sig af sted, bliver større.

MH: Der er brug for en vækstorienteret finanslov
Formand for Merkonomernes Hovedorganisation, Bill T. Brodersen, opfordrer på baggrund af udviklingen i beskæftigelsen de politiske partier til at indgå i seriøse forhandlinger om en vækstdagsorden.

“Der er brug for langtidsholdbare løsninger på de udfordringer, som det danske arbejdsmarked står med. De igangværende finanslovsforhandlinger bør føre til resultater, der understøtten væksten i det danske samfund. Hvis regeringen i løbet af den kommende uges tid kan præsentere en aftale med tydelige vækstinitiativer, så er vi nok alle parate til at glemme det noget kaotiske forløb i efteråret og i stedet fokusere på de positive resultater,” fastslår Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *