Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Det gamle regeringsprogram var nærmest støvsuget for teknologiens muligheder og udfordringer. Nu kommer de ifølge Berlingske Business i fokus, og det høster ros – men også pres på for at rykke straks. Kontroversielt logningsforslag er også skrevet ind.

Det kontroversielle forslag om logning af danskernes tele- og internetbrug er skrevet ind i regeringsgrundlaget, som også lægger op til flere penge til Datatilsynet, bedre beskyttelse af danskernes personoplysninger, en digitaliseringsklar lovgivning, en mere professionel IT-styring i staten, flere piger og kvinder i tunge IT-jobs og generelt bredere brug af ny teknologi.
“Aldrig før har Danmark haft et regeringsgrundlag med så klart fokus på digitalisering og den forandring, som vi står over for,” siger Birgitte Hass, administrerende direktør for IT-Branchen, den største IT-brancheorganisation i Danmark.
Det tidligere regeringsgrundlag var nærmest støvsuget for tale om digitalisering, hvilket udløst mange knubbede ord.

“Det er svært at få armene ned. Regeringen har lyttet og har barslet med det mest digitale regeringsgrundlag nogen sinde. I det tidligere stod digitalisering nævnt én gang. I det nye er det nævnt 33 gange, og der sættes fokus på alt fra robotter og kunstig intelligens til deleøkonomi. Det skal selvfølgelig følges op af konkret, politisk handling, og her ligger djævelen i detaljen. Men de rigtige spor er lagt ud i regeringsgrundlaget,” siger Adam Lebech, direktør i Dansk Industris brancheorganisation for IT og tele, DI Digital.

Fra mange sider – blandt andre Dansk Erhverv og IT-Branchen – var håbet, at Danmark ved denne ministerrokade ville få en egentlig digitaliseringsminister, men det skete ikke.

Gentag vindeventyret – men ryk straks!
Til gengæld glæder Birgitte Hass sig over det nye fokus på, hvordan Danmark »får grebet mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt, således at alle kommer med i udviklingen og får del i den velstandsudvikling, som globalisering og ny teknologi giver mulighed for«. Den nye regering skal nemlig fremlægge en samlet strategi for Danmarks digitale vækst for at bringe Danmark tilbage i front. Og det er der brug for.

“Det er supervigtigt at få på agendaen. I hele verden arbejder alle med Tingenes Internet og prøver alt muligt af uden endnu at have fundet det kæmpe store og den vindende forretningsmodel. En af grundene er, at det er svært at få alt udstyr koblet på. Men til næste år installerer vi den nye standard i alle mobilmaster, og her er vi nok på forkant, fordi vi har fået et nyt mobilnet. Hvis vi kom først i Danmark og rigtigt satsede på at vinde området, sådan som det skete med vindeventyret, har vi chancen for, at det er her, at alle de nye firmaer inden for smart parkering, smarte kloaker, smart belysning og meget mere skabes. Men så skal der også rykkes lige nu!” siger Peter Trier Schleidt, koncerndirektør i TDC med ansvar for alle TDCs net.

Ny justitsminister overtager logningsforslag
I regeringsgrundlaget er skrevet ind, at den nye justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), i begyndelsen af 2017 vil »fremlægge nye regler om logning, der målrettet skal styrke politiets muligheder for at opklare kriminalitet, og som ikke vil pålægge telebranchen for mange byrder«.

Det er nu forhenværende justitsminister Søren Pinds (V) nye udgave af det omstridte forslag, som han i foråret 2016 måtte trække tilbage, da det stod klart, at den særdeles omfattende overvågning ville koste en milliard kroner bare at etablere og et anseligt beløb at holde i luften.
Både De Konservative og Liberal Alliance var meget kritiske og imod forslaget, der nu ændres, men som stadig vil medføre en betydeligt større indsamling af oplysninger om alle danskere end i dag, og som fortsat ser ud til at ville koste et stort beløb.

Bedre datasikkerhed overalt
Regeringen vil også udarbejde »en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed, som skal gøre danske myndigheder og private aktører inden for centrale sektorer parate til at beskytte den danske digitale infrastruktur«.
Samtidig lover regeringen at prioritere databeskyttelse højt og styrke beskyttelsen af danskernes personoplysninger. Der skal udarbejdes en samlet strategi for, hvordan det kan ske, og Datatilsynet vil blive styrket, så kontrollen øges.

Desuden skal der ske en mere professionel IT-styring i staten, hvor det bliver den enkelte myndigheds ansvar at sørge for, at IT-sikkerheden er i orden, hvis en IT-opgave udliciteres, og når persondata gives videre til underleverandører eller IT-driftsleverandører. Der skal endvidere fremover investeres det nødvendige i at sørge for, at den digitale infrastruktur er fremtidssikret. Desuden skal alle nye lovforslag tænke digitale muligheder ind, så lovgivningen bliver »tidssvarende digitaliseringsklar«, som det hedder.

Fat i pigerne til IT-jobs
Der har i efterhånden et par år været mangel på folk med tilstrækkeligt tunge IT-uddannelser. Problemet er så stort, at mange virksomheder har måttet afvise at tage nye ordrer ind.

“Hvis Danmark skal kunne klare sig i en globaliseret verden og fortsat skabe vækst gennem viden og kompetencer på højt niveau, er det nødvendigt, at der uddannes dygtige IT-specialister og avancerede IT-brugere til det fremtidige arbejdsmarked. I dag vælger kun få kvinder IT og programmering. Regeringen ønsker, at alle talenter kommer i spil, og derfor vil vi igangsætte en indsats på tværs af virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som skal fremme pigers og kvinders interesse for IT og programmering – blandt andet gennem rollemodeller, praktik og aktiviteter,” loves det.

Nyt teleforlig
En række af punkterne er ting, der allerede er i sat i gang, eller som kommer i kraft af beslutninger i EU. Et nyt teleforlig med retningslinierne for, hvordan hele Danmark er ordentligt dækket ind med gode mobil- og internetforbindelser, skal på plads inden sommerferien, og også den nye regering vil kræve særligt ramte områder dækket, hver gang radiofrekvenser til mobil- og databrug skal på auktion, og tele- og internetselskaberne kan byde på dem.
Endelig arbejdes der videre på nye udgaver af NemID, NemLog-in og Digital Post, som er afgørende for, at staten hvert år kan spare milliarder af kroner på papir, porto og arkivering.

 

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *