Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Orden i økonomien, god mental styrke og frihed i parforholdet eller måske endda single. Det er gode forudsætninger for at føle sig fri og uafhængig. Men i virkeligheden er vi mennesker dybt afhængige af hinanden.

Man kan godt foranlediges til at tro, at man ikke er afhængig af andre, at man kan klare sig selv. Det kan give en følelse af styrke. Men måske ligger styrken netop i at være en del af en større helhed?
I menneskets tidligere historie var kvinden og børnene afhængige af, at manden nedlagde et pattedyr, så de kunne spise kødet og bruge skindet til klæder, og manden var afhængig af, at kvinden tilberedte maden og passede børnene.
I det moderne samfund køber vi mad og tøj i butikker eller over internettet, og vi deles om at forsørge hinanden og familien og at være sammen med vores børn. Går vi fra hinanden, kan vi hver især klare os selv.

Den store sammenhæng
Nok kan vi forsørge os selv, men det kan være interessant at overveje hvilke forudsætninger, der gør en moderne livsstil mulig. Hvad ligger der for eksempel bag det faktum, at vi kan gå i en butik og købe en bomuldsskjorte eller -bluse?
Det er en omfattende proces, der involverer mange, mange mennesker. En bonde skal dyrke, høste og afsætte bomuld. Den skal af en chauffør transporteres til en tekstilfabrik, og der skal den forarbejdes og pakkes af syersker og fabriksarbejdere. Derefter skal skjorterne og bluserne transporteres til butikker i mange forskellige lande, og der skal de sælges af butikspersonale.

Bondegården og fabriks- og butiksbygningerne er på et tidspunkt blevet tegnet af arkitekter, beregnet af ingeniører og bygningskonstruktører og bygget af håndværkere. Der er brugt mangfoldigere byggematerialer, som er produceret i en lige så omfattende proces, som det er tilfældet for tekstilproduktionen. Bygningerne er oftest blevet handlet af ejendomsmæglere, og de et blevet forsikret af forsikringsagenter.
Den daglige drift er afhængig af el, vand og varme fra forsyningsselskaber samt mennesker, der sikrer systemer for renovation, spildevand og kloakering.

Produktionen er afhængig af symaskiner og andet industrielt udstyr, der har sin egen produktions-, administrations-, afsætnings- og transporthistorie.
For at administrere produktionen og at få skjorterne og bluserne ud i detailhandelen kræves en stab af sælgere, marketingfolk, HR-folk, økonomifolk og øvrige administrationsenheder samt en ledelse og bestyrelse.
Transportprocessen forudsætter mennesker, der tager sig af logistikken, og desuden lastbiler, fly, skibe, tog, containere samt chauffører og en bred gruppe af luft-, søfarts- og jernbanepersonale.

Som det sidste led er der brug for butiksansatte, og i alle dele af kæden er der brug for rengøringspersonale. I de store virksomheder er der kantinepersonale.
Måske har den enkelte forbruger foruden sit fodtøj også behov for et transportmiddel for at komme hen til butikken.

Et styrkende fællesskab
Stort set alle de produkter, vi er afhængige af i hverdagen, har samme omfattende historie, som involverer tusindvis af mennesker.
Planter, dyr og mennesker er afhængige af økosystemet, som vi mennesker selv har en stor indflydelse på og ansvar for. Her er vi ikke alene afhængige af hinanden, men også af naturens kræfter.

Vi er afhængige af andre mennesker, der kan hjælpe os med at bevare et godt helbred eller kurere sygdomme og andre fysiske og psykiske ubalancer. Og det er ikke nyt, at sociale relationer er livsvigtige.
Vi er alle afhængige af det bedste i hinanden i forhold til at kunne være trygge og leve i fred.
Afhængighed er således også et fællesskab, som i sig selv er en styrke.

Samspil og fællesskab som identitetsskaber
Det er vigtigt for menneskers dannelse at være en del af et fællesskab, da social deltagelse af teoretikere anses for at være en forudsætning for udvikling og læring.
Bent Madsen er sociolog og cand.pæd. i pædagogik, og er ansat som centerleder af Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE).
Han underbygger dette ved at udtale: ”Dannelse af fællesskaber er en forudsætning for dannelsen af individer.”
Det er også i fællesskabet, at man som individ bliver anerkendt, og værdsat for den person man er, hvilket er med til at danne en positiv selvopfattelse og en sund identitet.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *