Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Danmark er ifølge Altinget.dk det land, der har modtaget tredjeflest støtte-euro fra EU’s globaliseringsfond. Der var dansk skepsis, da fonden blev oprettet, men i dag får den ros fra bl.a. Venstre, der kalder den et hjælpsomt redskab.

Globaliseringen bliver både udråbt som helten, der har skabt vækst, samhandel og samhørighed og som skurken, der har kostet arbejdspladser i vores del af verden.
For at afbøde effekten af skurkerollen oprettede EU for 10 år siden Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, populært kaldet Globaliseringsfonden. Dens formål er at yde støtte til europæere, der mister deres arbejde på grund af globaliseringen.

En opgørelse i anledningen af 10-årsjubilæet viser, at Danmark er blandt de lande, der har haft størst økonomisk gavn af fonden. I fondens levetid har Danmark modtaget omkring 475 millioner kroner i støtte. Det er det tredjehøjeste beløb blandt de 28 EU-lande.

Positive tilbagemeldinger
Det er muligt at søge støtte fra fonden, hvis der i en virksomhed eller region bliver nedlagt over 500 stillinger på grund af globaliseringen. Pengene kan bruges til omskoling og efteruddannelse af de medarbejdere, der har mistet deres job.
Da den finansielle krise ramte de europæiske økonomier, blev ordningen udvidet til også at omfatte job, som var gået tabt på grund af krisen.

I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der står for at søge og formidle støtten, når danske arbejdspladser forsvinder. Pengene formidles videre til de kommuner, der har fået flere ledige. Her kan de bruges til at dække 60 procent af jobcentrenes udgifter til opkvalificering til de berørte medarbejdere.

Steen Frederiksen, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, fortæller, at de er i færd med at lave en vurdering af arbejdet med fonden, og at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere, om fonden har været en succes set med danske briller.
”Vi har endnu ikke en egentlig evaluering af den samlede indsats. Vi har dog fået positive tilbagemeldinger,” siger Steen Frederiksen.

Fra skepsis til ros
Undervejs i fondens tilblivelse var det så som så med de positive tilbagemeldinger fra officiel dansk side. Den daværende danske statsminister var således tilbageholdende med roserne.
”Vores udgangspunkt er, at vi er skeptiske. Vi skal selvfølgelig studere det lidt nærmere – men risikoen er jo, at det bliver en overførsel af penge til industrier og områder, som har forsømt den nødvendige fornyelse i ordentlig tid,” sagde Anders Fogh Rasmussen ifølge Politiken i forbindelse med et EU-topmøde i 2005.

EU-Kommissionen fortalte ved lanceringen, at fonden både skal afbøde de negative effekter og generelt hjælpe europæerne med at ”sluge globaliseringen”, som daværende kommissionsformand, Jose Manuel Barosso, formulerede det i 2006.

I dag ser Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, positivt på udviklingen.
”Vi er lykkedes med at omstille vores produktion i Danmark, og vi kan glæde os over, at vi har vi har været dygtige til at bruge de muligheder, EU har givet,” siger Hans Andersen.
Han glæder sig over, hvad han ser som et eksempel på, at vi har fået hjælp fra et EU, som vi plejer at skælde ud på. V-ordføreren kalder Globaliseringsfonden hjælpsom i den omstilling, som dansk produktion skal igennem.

Godt rustet
Danmark har benyttet sig af støtte fra Globaliseringsfonden 10 gange i forbindelse med fyringsrunder. Et af de store eksempler var, da Lindøværftet på Fyn blev nedlagt i 2009. Det betød 1356 fyringer, og EU-Kommissionen godkendte ansøgningen om støtte fra fonden.

Hovedparten af de gange, Danmark har fået støtte, ligger i årene omkring finanskrisen. Steen Frederiksen fra Erhvervsstyrelsen fortæller, at Danmark ikke har brugt fonden siden.
”Vi har de senere år ikke modtaget ansøgninger, og det er vores indtryk, at det anses for at være muligt at afhjælpe virkningerne af større afskedigelsesrunder uden brug af Globaliseringsfonden,” siger Steen Frederiksen.

Hans Andersen ser da heller ikke globaliseringen som en trussel for det danske arbejdsmarked.
”Jeg mener, vi er godt rustet til at tage konkurrencen op med virksomheder verden over. Vi er veluddannede og gode til at arbejde med automatisering i vores produktion og bruge robotter,” siger V-ordføreren.
Hans Andersen ser endda muligheder for at vende udviklingen og fremhæver, at der er eksempler på, at danske virksomheder er begyndt at hjemtage produktionen ved hjælp af ny teknologi.

MH vil sætte fokus på digitalisering og automatisering
Bill T. Brodersen, der er formand for MH, glæder sig over, at danske virksomheder har været gode til at søge midler fra Globaliseringsfonden.
“Fra MH’s side vil vi i den kommende tid sætte fokus på, hvad digitalisering og automatisering betyder for antallet af danske arbejdspladser. Det er indiskutabelt, at vi vil miste et antal arbejdspladser, men spørgsmålet er, om vi vil kunne skabe et tilsvarende antal helt nye jobs med afsæt i digitalisering og automatisering. Det spørgsmål vil vi forsøge at få besvaret bl.a. af eksperter og politikere,” fastslår Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *