Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Kommunernes Landsorganisation har netop afholdt årsmøde i Aalborg. KL kunne her konstatere, at antallet af ansatte i kommunerne har været nedadgående siden 2010. Udviklingen dækker imidlertid over forskellige udviklinger afhængig af de ansattes uddannelsesmæssige baggrund, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I slutningen af 2016 havde kommunerne 416.200 ansatte omregnet til fuld tid. Det er 36.500 færre end i andet kvartal 2010, hvor antallet af ansatte i kommunerne toppede, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Færre HK’ere og teknikere
Siden dengang er der også blevet færre ansatte med erhvervsfaglig uddannelse i kommunerne.
Særligt de ansatte med uddannelser inden for kontor, handel og forretningsservice er der blevet færre af. I 2010 var der 51.600 ansatte med disse erhvervsuddannelser. I 2016 var tallet faldet med 8.100 til 43.500. Det svarer til et fald på 16 pct.

Indenfor teknikområdet, maskinteknik og produktion samt byggeriområdet er antallet af ansatte også faldet væsentligt, viser analysen ‘Markant flere offentligt ansatte med lang videregående uddannelse’ fra Danmarks Statistik.

Færre ufaglærte i social og sundhed
Til gengæld er antallet af erhvervsfagligt uddannede, som arbejder med omsorg, sundhed og pædagogik i kommunerne, ikke faldet nævneværdigt. I denne gruppe var antallet af ansatte med 56.600 i 2016 nogenlunde på niveau med antallet af ansatte i 2010.
Samtidig er der dog sket et fald i antallet af ansatte inden for sundhed og socialvæsen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fra 68.900 til 49.900. Det er et fald på 28 pct.

Blandt denne gruppe medarbejdere er det særligt indenfor pædagogisk medhjælp, social- og sundhedsarbejde i private hjem, dagplejerarbejde, andet børneomsorgsarbejde og omsorgsarbejde indenfor sundhedsområdet, at antallet af kommunalt ansatte er blevet lavere. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at faldet har fundet sted i en periode med vækst i anvendelsen af udlicitering på plejeområdet, skriver Danmarks Statistik.

I det hele taget er der blevet færre ansatte uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i kommunerne. Af i alt 100.900 i denne gruppe i 2010 er der i dag omkring 75.300 tilbage. Det er et fald på omkring 25.600 personer eller 25 pct.

Flere djøf’ere og andre akademikere
Antallet af ansatte med lange videregående uddannelser er derimod steget siden 2010, så der i 2016 var 6.300 flere ansatte med en lang videregående uddannelse i kommunerne end i 2010. Det svarer til en stigning på 29 pct. fra 21.700 i 2010 til 28.100 i 2016.

Den største stigning er sket for lønmodtagere med samfundsvidenskabelig uddannelse, som er vokset med 35 pct. eller 2.700 fuldtidsbeskæftigede. Ud over djøf’ere består denne gruppe af beskæftigede bl.a. af psykologer, for hvem beskæftigelsen er steget med ca. 300 personer. Samtidig er beskæftigelsen steget med 1.300 for personer med en humanistisk eller teologisk uddannelse.

Ansatte med en lang videregående uddannelse indenfor det pædagogiske felt er der også blevet flere af. Antallet af personer med denne type uddannelse, som arbejder i kommunerne, er steget med 73 pct. fra 2010 til 2016. I 2010 havde 2.000 medarbejdere en sådan kandidatgrad. I 2016 var tallet steget med 1.500 til 3.500.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *