Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Et forlig mellem DA og LO for samtlige overenskomster for privatansatte var resultatet af en slutspurt i forligsinstitutionen i København fredag d. 24. marts, hvor forligsmand Ole Hasselgaard præsenterede mæglingsforslaget. Nu er det op til fagforeningernes medlemmer at stemme om resultaterne.

I januar 2017 påbegyndte DA og LO overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked.
På industriens område blev der allerede opnået enighed i februar. Det blev til en treårig aftale. Herefter blev overenskomster forhandlet på plads på en række andre toneangivende områder som f. eks. transport, byggeri og handel. I kølvandet herpå fulgte store dele af det private arbejdsmarked.

Fredag den 24. marts lykkedes det at indgå et forlig, som både DA og LO var tilfredse med, hvilket resulterede i det nu fremsatte mæglingsforslag.

De centrale punkter i mæglingsforslaget er:

Løn: Lønnen forventes at stige med ca. syv procent over de næste tre år, hvilket indebærer en forbedring af reallønnen på over to pct. På mindstelønsområderne stiger lønnen med 2,00 kr. pr. år i de tre år, men med mulighed for lokale lønforhandlinger uden begrænsninger. På normallønsområdet stiger lønnen med 2,50 kr. pr. år i de tre år. Her er mulighederne for lokal løn begrænset.

Social dumping: Der indføres mulighed for at tillidsrepræsentanten, og i nogle tilfælde fagforbundet, kan få indsigt i, hvilke vikarer og underleverandører arbejdsgiveren gør brug af.

Frit valg/særlig opsparing: Denne sats stiger fra 2 til 4 procent over de tre år. Her gives mulighed for, efter medarbejderens frie valg, at løndelen kan ombyttes til frihed eller alternativt indbetales til pension.

Seniorordning: For medarbejdere omfattet af seniorjobordning, vil der være mulighed for op til 32 seniorfridage.

Fuld løn under forældreorlov: Forældre får fuld løn under forældreorloven. Herudover giver mæglingsforslaget bedre muligheder for at holde fri, hvis barnet/børnene bliver syge.

Det er nu op til fagforeningernes medlemmer at stemme om mæglingsforslaget. Afstemningen er startet den 27. marts, og resultatet forventes klart den 20. april.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *