Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Regeringen og KL er enige om at sætte skatten i kommunerne ned som del af økonomiaftale for 2018. Regeringen vil støtte skattenedsættelser for op til 450 mio. kr. med en pulje til de kommuner, der sætter skatten ned for 2018.

”Med en markant pulje på 450 mio. kr. kan en lang række kommuner få dækket op til 75 pct. af de tabte skattekroner i 2018,” siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).
Han fremhæver samtidig, at aftalen også betyder en række forenkling af regler på særligt beskæftigelsesområdet og socialområdet. Det skal give kommunerne øget frihed til at prioritere tid og ressourcer på de opgaver, som skaber værdi for borgerne, siger Simon Emil Ammitzbøll.

17 mia. kr. til anlæg
”Anlægsrammen for næste år bliver på 17 mia. kr.,” siger finansminister Kristian Jensen (V) om aftalen med KL om næste års budget for kommunerne.
”Det har været en historisk tilpasning for kommunerne at komme ned på et lavere niveau,” siger KL’s formand Martin Damm.
Parterne er landet midt imellem, de 15 mia. kr. regeringen ville give, og de 19 mia. kr. KL krævede.

Andre hovedelementer i aftalen
Foruden lavere skat og aftalen om anlægsniveauet rummer økonomiaftalen følgende hovedelementer:

  • Med det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram frigøres 1 mia. kr. i 2018. Midlerne målrettes blandt andet ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.
  • De kommunale serviceudgifter løftes derudover med 0,3 mia. kr. til borgernær velfærd. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 246 mia. kr. i 2018.
  • Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
  • Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 mio. kr. i 2018. Derudover er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
  • En markant forenkling af lov om aktiv beskæftigelse med henblik på mere frihed til lokale og effektive løsninger på beskæftigelsesområdet.
  • Forenklinger og forbedringer af kommunernes og grundejernes muligheder for at sikre kystbeskyttelse og klimatilpasning.
  • Der indføres en udfordringsret, hvor kommunale medarbejdere og private leverandører kan udfordre de statslige og lokale regler.
  • Kulegravning af dokumentation og styring på ældre- og dagtilbudsområdet, så der sikres mere tid med borgerne.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *