Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

MÅLING: En tredjedel af danskerne glæder sig over, hvad ny teknologi kan betyde for deres arbejdsliv. Strukturerne på arbejdsmarkedet er på plads for at håndtere den nødvendige omstilling, lyder det ifølge Altinget.dk fra en forsker.

Der er dobbelt så mange danskere, der er begejstrede over robotter og ny teknologi på arbejdsmarkedet, som der er bekymrede.
32 procent glæder sig således over udviklingen, mens 15 procent er nervøse for, at det kan få negative konsekvenser for deres arbejdsliv.
Det viser en meningsmåling, som Norstat har lavet for Altinget.

”Jeg havde nok tippet, at fordelingen havde været omvendt. Det er spændende, at det trods alt kun er 15 procent, som er skeptiske i forhold til udviklingen. Selvom det stadig er en stor portion mennesker,” siger Kasper Støy.
Han er professor i robot-teknologi ved IT-universitetet. Ifølge ham har de nye teknologier det til fælles, at de laves for at hjælpe folk.

”Om det er robotarme, væskehåndteringsrobotter, selvkørende biler eller systemer for kunstig intelligens, er de lavet for at understøtte det arbejde, der foregår. På det ekstreme niveau kan nogen miste deres arbejde, men det mere almindelige vil være, at nogle af de kedelige elementer bliver gjort nemmere,” siger Kasper Støy.

Digitale danskere
Alligevel er 15 procent altså nervøse for, hvad deres indtog kommer til at betyde.
Anna Ilsøe, lektor ved FAOS på Københavns Universitet med speciale i digitale arbejdsmarkeder, tror, at retorikken i den offentlige debat kan få folk til at blive nervøse.
”I medierne fylder diskussionen om, hvor mange arbejdspladser, der forsvinder som følge af ny teknologi, noget mere end den diskussion, der handler om, hvilke arbejdspladser der vil vokse frem,” siger hun.

Anna Ilsøe pointerer dog, at ikke alle adspurgte er i arbejde. Derfor vil nogle have svaret rent ud fra deres holdning, mens andre bygger deres svar fra konkrete erfaringer fra arbejdspladsen.
Det er formentlig en del af forklaringen på, at så mange enten ikke tænker over udviklingen, eller svarer ’ved ikke’.

Når danskerne føler mere begejstring end frygt, kan det ifølge Anna Ilsøe skyldes, at vi er vant til at udnytte digitaliseringens muligheder med eksempelvis nethandel og kommunikation med det offentlige.
”Mange danskere er digitale i forvejen. Sammen med de øvrige nordiske lande ligger vi højt på indekset over, hvor digitaliseret befolkningen er,” siger hun.

Klar til omstilling
Kasper Støy fra IT-universitetet understreger, at det er et scenarie i den fjerne fremtid, at alle job kan klares af robotter. Han mener, man bør tage fat der, hvor den teknologiske udvikling er nået længst.
”Det er fornuftigt at starte en debat om teknologier, som står lige foran os, som selvkørende biler. Der kunne man godt sætte sig ned og tænke over, hvad det kan komme til at betyde,” siger professoren.

Strategien skal blandt andet tage højde for, om arbejdere i overflødiggjorte stillinger skal uddannes på ny, eller om der opstår job til dem andre steder. Disruptionsrådet er et oplagt forum til at tage initiativ, mener Kasper Støy.
”Det er den måde, det giver mening for mig. Der er en bred samling af interesser, der kan vurdere og tænke over nye teknologier. Hvis de får input fra fagfolk, er det ikke noget dumt setup,” siger han.

Anna Ilsøe mener, at strukturerne på det danske arbejdsmarked er på plads i forhold til at tilpasse sig udviklingen. Vi har veludviklet uddannelsessystem og er gode til at bruge efteruddannelse.
Men man er nødt til at kigge på, om indholdet af uddannelserne er det rigtige.

”Efteruddannelse i forbindelse med digitalisering handler ikke kun om kompetencer inden for it. Nogle af de nye jobtyper kommer til at skabe efterspørgsel for andre kompetencer,” siger Anna Ilsøe.
Hun nævner som eksempel, at øget e-handel skaber behov for at kunne kommunikere til et internationalt publikum.

MH ser muligheder for medlemmerne
Anne Ilsøe har ifølge direktør Bjarne von Osmanski fra MH en meget vigtig pointe.
“Der er ingen tvivl om, at digitaliseringen vil skabe ny beskæftigelse indenfor andre kompetenceområder, herunder netop indenfor de kompetencer, som vore medlemmer besidder. Men udvikling skaber jo udfordringer, og fra MH’s side vil vi gøre en stor indsats for at lette overgangene for vore medlemmer. Det er også derfor, at vi på vores hjemmeside har ekstra fokus på digitaliseringen,” fastslår Bjarne von Osmanski.

Formand for MH, Bill T. Brodersen, bekræfter organisationens fokus på digitaliseringens udfordringer.
“Vi vil følge denne debat på alle planer og i alle fora. De store omvæltninger skal håndteres med afsæt i vore medlemmers interesser,” pointerer Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *