Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Fremover kan nyansatte holde ferie i deres første år på arbejdsmarkedet. Den nye ferielov betyder ifølge Altinget.dk, at ferie optjenes og afholdes i samme år.

Nyansatte skal ikke længere vente op til 16 måneder på at kunne holde betalt ferie. Alle ansatte vil fremover få deres optjente ferie til rådighed månedsvis i stedet for at få den forsinket i én klump 1. maj.
Det er hovedelementerne i den nye ferielov, som regeringen og alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten er blevet enige om.

”Det er en rigtig god dag for alle unge, som kommer ind på arbejdsmarkedet, og alle langtidssyge og langtidsledige, som vender tilbage til et job,” siger beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen.

Hvis man eksempelvis bliver ansat per 1. september og vil holde en uges ferie i december, kan man bruge fem af de feriedage, man har optjent i sine første tre måneder i jobbet. Hver måned optjenes 2,08 feriedage, så man allerede i december i alt har seks feriedage til rådighed.

Ingen dobbeltferie i 2019
Alle lønmodtagere vil med aftalen have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Og der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med ferie-godtgørelse.

Den nye ferielov træder først i kraft om tre år – fra september 2020 – og der vil være en overgangsordning, så arbejdsgiverne slipper for at skulle udbetale op til ti ugers ferie i det år, hvor den gamle og den nye ordning overlapper.

I 2014 vurderede EU-Kommissionen, at de danske regler var i strid med EU’s arbejdsmarkedsdirektiv. Direktivet slår nemlig fast, at lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året. Og det har man ikke som nyansat i Danmark.
Aftalen om den nye lov tager direkte udgangspunkt i de anbefalinger, regeringen i august fik overleveret af et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter.

Feriepenge til udsatte må findes i satspuljen
Op til forhandlingerne om den nye lov har blandt andre Socialdemokratiet og Alternativet været bekymret for, at ændringerne kunne betyde, at tusindvis af udsatte familier ville miste støtte til at holde ferie for.
Hidtil er en del af folks “glemte feriepenge” nemlig gået til Arbejdsmarkedets Feriefond, som finansierer lejrskole, familiecamping og andre ferieaktiviteter for omkring 20.000 børn, unge og voksne fra vanskeligt stillede familier.

Sidste år modtog fonden 69 millioner kroner, men ifølge Ferielovudvalgets beregninger kan fonden fremover regne med at modtage under det halve beløb, fordi lønmodtagerne med den nye ordning sjældnere vil glemme at hæve deres feriepenge.

S og Alternativet glæder sig nu over, at man i aftaleteksten har fået skrevet ind, at “man i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2019 vil drøfte spørgsmålet om støtte til ferieophold til vanskeligt stillede familier med børn.”

DF’s beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted hæfter sig omvendt ved, at færre nu vil glemme at hæve deres feriepenge.
”Jeg er glad for, at der nu bliver lavet en ferielov, der betyder, at så godt som alle feriepenge vil blive udbetalt til dem, der har optjent dem,” siger han i pressemeddelelsen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *