Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Mandag lancerede regeringen en ny digital strategi for sundhedsvæsenet. Målet er at begrænse antallet af indlæggelser. Ellen Trane Nørby (V) håber, at initiativerne vil gøre livet lettere for både borgere og medarbejdere.

Regeringen, KL og Danske Regioner offentliggjorde mandag en ny strategi for digital sundhed. Strategien, der løber fra 2018 til 2022, rummer 27 initiativer, der skal gøre sundhedsvæsenet mere smidigt for både borgere og dem, der arbejder i det. Det skriver ugebrevet Mandag Morgen.

Et af de nye initiativer er appen ’Lægen i lommen’, der er målrettet direkte til borgerne. Med appen får borgerne et samlet overblik over alle sundhedsdata samt overblik over eksempelvis aftaler med læger eller specialister på sygehuset.
”Lægen i lommen” udvikles af Ellen Trane Nørbys (V) Sundhedsministerium i samarbejde med praktiserende lægers organisation PLO.

Hold borgerne i hjemmet 
Og for Ellen Trane Nørby spiller digitaliseringen en nøglerolle i de kommende års udvikling af sundhedsvæsenet.
”Digitaliseringen er forudsætningen for, at vi kan møde borgernes og patienternes forventninger, og også for at medarbejderne kan bruge deres tid rigtigt,” siger hun til Mandag Morgen.

I 2018 er der allerede afsat 77 mio. kroner på Finansloven. Samtidig vil de tre parter ved forsommerens forhandlinger om budgetterne for kommuner og regioner for 2019 i fællesskab prioritere det videre arbejde.

Strategien er det hidtil mest omfattende udspil til, hvordan digitaliseringen kan hjælpe sundhedsvæsenet til at give en bedre og mere præcis service til den enkelte borger.
Strategien skal blandt andet gøre det lettere for borgere helt at undgå indlæggelser eller kontrolbesøg på et sygehus.

Det er der mindst to gode grunde til. Den ene er, at de fleste helst vil blive hjemme og slippe for et besøg på sygehuset. Den anden er det øgede pres på sundhedsvæsenet på grund af et stigende antal ældre borgere med en eller flere kroniske lidelser.

Systematisk brug af telemedicin
Og så er der økonomien. Flere og bedre behandlingsformer presser udgifterne til sundhed i vejret. Skal sundhedsvæsenet levere den samme service til flere ældre, ja, så presser også det udgifterne op. Det vil ske i et tempo noget over det, regeringen og Folketinget samlet set vil lade de offentlige udgifter stige med.

Mere systematisk brug af digitale løsninger og telemedicin kan lette presset.
”Vi skal bruge digitalisering og teknologi, så borgeren slipper for at tage på sygehuset og kan klare langt flere ting hjemme,” siger Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, til Mandag Morgen.

Bill T. Brodersen, der er formand for MH er godt tilfreds med det sundhedspolitiske udspil.
”Vi har her et rigtig godt eksempel på, at den teknologiske udvikling kan sikre et fortsat højt niveau i vores sundhedsvæsen. Personalet på sygehusene kan som bekendt ikke løbe stærkere, men teknologi og digitalisering kan løse en stor del af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor p.g.a. den demografiske udvikling,” siger Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *