Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Hvis du indtager små mængder alkohol, kan det faktisk virke positivt mod Alzheimers. At indtage store mængder alkohol over længere tid er – som de fleste nok ved – skadeligt for kroppen. Men ny forskning tyder på, at alkoholindtag i små mængder kan rense hjernen og dermed fjerne affaldsstoffer, som bl.a. forbindes med Alzheimers sygdom. 

”Vi ved, at indtag af større mængder ethanol over længere tid påvirker centralnervesystemet negativt. Men i dette studie har vi for første gang vist, at små mængder alkohol faktisk kan gavne hjernens helbredstilstand, fordi det øger hjernens evne til at fjerne affaldsstoffer,” siger professor Maiken Nedergaard, der står bag studiet og som er fra Center for Translational Neuromedicine ved Københavns Universitet og som er meddirektør for Center for Translational Neuromedicine ved University of Rochester Medical Center (URMC) i USA.

Det er ikke det første studie, der viser positive effekter ved at indtage små mængder alkohol. Andre studier har nemlig koblet et begrænset alkoholindtag sammen med nedsat risiko for hjerte-kar-sygdomme og flere former for kræft.

Store forskelle på effekt af alkohol
I denne undersøgelse har forskerne fokuseret på hjernens unikke rensesystem, der også kaldes det glymfatiske system. I hjernen på de mus, som var udsat for store mængder alkohol over længere tid, kunne forskerne se, at der var en øget forekomst at en molekylær markør for inflammation. Særligt i de celler, der er med til at regulere det glymfatiske system, og forskerne kunne også se en forringelse af dyrets kognitive og motoriske færdigheder.

På de dyr, der var udsat for små mængder alkohol over længere tid, som svarer til 2,4 genstande om dagen, fandt forskerne frem til, at der var mindre inflammation. Det glymfatiske system virkede mere effektivt i forhold til at skylle affaldsstoffer væk end hos kontrolgruppen, der slet ikke indtog alkohol. De kognitive og motoriske færdigheder hos den gruppe, der fik små mængder alkohol, var de samme som kontrolgruppen.

”Vores data om alkohols påvirkning af det glymfatiske system ser ud til at stemme overens med, hvad vi ved om alkohol og dødelighed. Små mængder alkohol har en positiv effekt, mens umådeholdent indtag af alkohol er skadeligt for helbredet. Studier har vist, at et lille til begrænset indtag af alkohol er forbundet med mindre risiko for demens, mens alkohol i store mængder over flere år resulterer i øget risiko for forringede kognitive færdigheder. Dette studie kan være med til at forklare hvorfor. Især synes små mængder af alkohol at forbedre hjernens helbredstilstand generelt,” siger Maiken Nedergaard, der har fundet frem til konklusionerne med flere andre forskere.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke drikker mere end fem genstande ved samme lejlighed.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *