Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Én times arbejde kan koste en hel måneds dagpenge for ledige, der har opbrugt retten til supplerende dagpenge. Nu har regeringen og forligspartierne bag dagpengereformen ifølge Altinget.dk besluttet at ændre reglerne.

“Fornuften har sejret.” Sådan lyder det fra Torben Poulsen, der er hovedkasserer i Dansk Metals a-kasse og formand for brancheorganisationen Danske A-kasser.

Kommentaren er en reaktion på, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sammen med partierne bag den seneste dagpengereform har besluttet at sløjfe en regel, som siden vedtagelsen i 2015 har været en torn i øjet på a-kasser og ledige.

I forbindelse med de nye dagpengeregler er der nemlig opstået det paradoks, at ledige i nogle tilfælde straffes økonomisk, hvis de siger ja til arbejde, mens de modtager dagpenge.

“Vi har med de nye dagpengeregler gjort det mere attraktivt at tage alle typer job. Det er afgørende ikke mindst i en tid som nu med rekordhøj beskæftigelse. Regler, der risikerer at trække i den anden retning, giver ikke mening,” siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Ledige straffes for at sige ja til småjobs
Den daværende Venstre-regering indgik i efteråret 2015 en aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om reform af dagpengesystemet.

Som et led i det nye dagpengesystem, der trådte i kraft i 2017, gik man over til et månedsbaseret dagpengesystem, hvor dagpengene opgøres og udbetales per måned.

Supplerende dagpenge bliver dog opgjort i uger. De nye regler har derfor haft den konsekvens, at én times arbejde kan koste dagpenge resten af måneden, hvis man har opbrugt de 30 ugers ret til supplerende dagpenge.

Hvis man derimod ikke har arbejdet overhovedet, vil man med reglerne kunne få dagpenge en hel måned. Men ledige, der har opbrugt retten til supplerende dagpenge, risikerer altså at blive hårdt straffede for at takke ja til småjobs.

“Alle er enige om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Alligevel opstod der med det nye dagpengesystem nogle utilsigtede paradokser, hvor man som ledig faktisk bliver straffet for at arbejde. Med dagens melding er paradokset omkring supplerende dagpenge nu ryddet af vejen,” siger Torben Poulsen.

Overgangsordning gøres permanent
En overgangsordning har indtil nu forhindret, at de nye regler blev håndhævet. Ordningen stod til at udløbe 1. oktober 2018, men forligspartierne har nu besluttet at gøre den permanent.

Den nye ordning betyder, at der i en periode fortsat tælles i uger, efter at man har mistet retten til supplerende dagpenge. Fremadrettet vil det derfor kun være de uger, hvor man arbejder, hvor man ikke kan modtage dagpenge.

“Vi er i forligskredsen enige om, at mellemperioden ikke må få negative konsekvenser for folk, der har opbrugt retten til supplerende dagpenge. Derfor får lovforslaget tilbagevirkende kraft fra 1. oktober 2018. Det betyder, at nogle personer efterfølgende vil få efterreguleret deres dagpenge,” siger Troels Lund Poulsen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *