Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Hvorfor er der plads til en operasanger, men ingen anerkendte stressforskere? Regeringens nationale stresspanel kritiseres ifølge Altinget.dk af både fagforeninger og forskere, som undrer sig over, at panelet overlapper forhandlinger om arbejdsmiljøreform.

Regeringens nye nationale stresspanel har fået hård medfart, siden seks ministre præsenterede initiativet i slutningen af juni.

Ikke en eneste stressforsker eller psykolog har fundet vej ind i det 11 mand høje stresspanel, som efter hensigten skal øge bevidstheden om, hvad stress er, og komme med løsningsforslag til, hvordan samfundet bedre kan forebygge og reducere stress.

I stedet har panelet sociolog og foredragsholder Anette Prehn i formandstolen og består derudover af en operasanger, læger, direktører, foredragsholdere, forfattere og ‘hjernelægen’ Peter Lund Madsen.

“Det virker ikke seriøst. Hvis hensigten er at udkomme med noget kvalificeret, er det besynderligt, at man så ikke vælger nogen mere kvalificerede mennesker,” siger seniorforsker Bo Netterstrøm, der i mange år har været overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på først Hillerød Sygehus og senere Bispebjerg Hospital med speciale i stress og i dag er selvstændig konsulent.

Risikerer at overse eksisterende viden
Bo Netterstrøm lægger sig med sin kritik i kølvandet på andre etablerede stressforskere. Tidligere har Yun Ladegaard, Malene Friis Andersen, Freja Filine Petersen og Christian Gaden Jensen, som er stressforskere fra Aarhus og Københavns Universitet, kritiseret sammensætningen af det nye panel.

Forskere har overblik over resultater og erfaringer på område. Så ved ikke at inkludere forskere, risikerer panelet i deres løsningsforslag at overse eksisterende viden på området, mener forskerne. Uden forskere risikerer panelet altså enten at genopdage den dybe tallerken eller foreslå løsninger, som beviseligt ikke virker.

Overlapper ekspertudvalg
Samtidig vækker det undren, at stresspanelet bliver nedsat, just som et ekspertudvalg under ledelse af tidligere finansminister Pia Gjellerup er på trapperne med anbefalinger, som bliver startskuddet til politiske forhandlinger om en arbejdsmiljøreform – hvor arbejdsrelateret stress uundgåeligt kommer til at spille en af de bærende roller.

“Man kan aldrig sætte for meget fokus på stress, men det virker ret underligt, at man ikke har formået at tænke de to initiativer sammen, som nu kommer til at overlappe hinanden. Stresspanelet virker som et lidt populistisk indslag, fordi en række ministre gerne vil vise handlekraft på et område, som berører rigtig mange danskere,” siger Martin Rasmussen, der er næstformand i HK.

Blandt de faglige organisationer vækker det også bekymring, at der i regeringens oplæg til det nye stresspanel lægges meget vægt på individuelle årsager til stress.

“Selvfølgelig er der også individuelle og kulturelle årsager til stress. Men hvis man faktisk vil gøre noget ved stressen, er der i vores optik ingen tvivl om, at vi er nødt til at have omfattende arbejdsmiljøreformer, som griber fat om strukturelle forhold som arbejdsmængde, konstante forandringer, meningsfuldhed, tydelig og ordentlig ledelse. Og det perspektiv mener vi ikke er særligt stærkt repræsenteret i regeringens oplæg,” siger Majbrit Berlau, der formand for Dansk Socialrådgiverforening.

MH er enig i kritikken
Adm. direktør Bjarne von Osmanski er helt enig i kritikken af panelets sammensætning.
“Også blandt vore medlemmer af MH er stress – som først ødelægger arbejdsglæden og dernæst arbejdsevnen – et stort problem. Jeg forstår derfor heller ikke sammensætningen af panelet, og jeg vil under alle omstændigheder opfordre til et tæt samarbejde med det ekspertudvalg, som har Pia Gjellerup i spidsen,” siger Bjarne von Osmanski.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *