Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Første etape af regeringens sammenhængsreform blev tirsdag præsenteret på et pressemøde fra regeringsseminaret i Nibe. Altinget.dk gennemgår her indholdet af reformen.

Første del af reformen handler om afbureaukratisering og bærer titlen ‘Færre regler og mindre bureaukrati’. Udspillet rummer 130 initiativer. De fleste initiativer er tværgående, som skræver over flere brancher og forvaltningsområder.

Altinget har filtreret udspillet og lister i det følgende de elementer, som har størst direkte betydning på det beskæftigelsespolitiske område.

Nedbringelse af sygefravær  
Kommunalt og regionalt ansatte har i gennemsnit ca. 11 sygedage om året. 11 sygefraværsdage på et år i hver af disse sektorer svarer til ca. 36.000 fuldtidspersoner.

Regeringen vil i det kommende reformspor om ledelse og kompetencer komme med forslag til at nedbringe sygefraværet. Mindre sygefravær og højere trivsel kan frigøre betydelig tid til kerneopgaverne.

Kulegravninger af regler og registreringskrav 
Det vurderes i kulegravningen af ældreområdet, at der kan frigøres ressourcer svarende til ca. 2.000 årsværk fra bureaukrati og administration mv. til pleje og omsorg af ældre borgere. På dagtilbudsområdet er den statslige regulering i dag så begrænset, at kulegravningerne ikke peger på et konkret forenklingspotentiale.

Der er dog et væsentligt potentiale i forhold til de lokale regler, bedre arbejdstidstilrettelæggelse og oprydning i lokale politikker. I kulegravningen af dagtilbudsområdet estimeres det på den baggrund, at der kan flyttes ca. 1.000 årsværk til opgaver tættere på børnene.

Forenkling af arbejdsmiljøregler 
Regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet består af arbejdsmiljøloven og flere end 100 bekendtgørelser. Det gør regelværket både omfattende og komplekst.

Omfanget og kompleksiteten af arbejdsmiljøreglerne kan være ressourcekrævende for virksomhederne at efterleve. De danske regler om arbejdsmiljø udgør rygraden af et sundt arbejdsliv, men de må ikke udgøre en barriere for danskernes arbejdsliv og et konkurrencedygtigt arbejdsmarked.

Regeringen vil i det videre arbejde kvalificere omkring 40 forslag, som vurderes at have et konkret forenklingspotentiale, samt afdække eventuelle andre relevante regelforenklinger på området.

Regelforenkling og afbureaukratisering – udenlandsk arbejdskraft
Virksomheder, universiteter mv. oplever bureaukratiske sagsgange i forbindelse med tiltrækningen af udenlandsk arbejdskraft.

Regeringen vil derfor som en del af et kommende udspil om udenlandsk arbejdskraft regelforenkle området og blandt andet kigge på beløbsordningens krav om dansk bankkonto, øget mulighed for virksomhedsinternt stillingsskifte på samme opholdstilladelse og mere fleksibelt korttidsspor på fast track-ordningen.

Forenklet administration af rimelighedskravet
Rimelighedskravet skal sikre et rimeligt forhold mellem antal personer i ordinær beskæftigelse og personer i løntilskudsjob og virksomhedspraktik på de enkelte arbejdspladser.

Administrationen af rimelighedskravet skal være så enkel som mulig. Derfor har regeringen i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen aftalt, at rimelighedskravet skal digitaliseres, og at der skal indføres en enkel og afbalanceret model for opgørelse af rimelighedskravet.

Den konkrete udmøntning drøftes i en arbejdsgruppe med DA, LO og KL, og partierne bag aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats skal godkende den endelige udmøntning.

MH håber på resultater
Selvom det ikke er første gang, at en regering ønsker at bekæmpe unødigt bureaukrati, så håber MH på, at det vil lykkes.
“Vi ønsker regeringen held og lykke med initiativet. Tidligere tiltag imod bureaukrati er stort set “løbet ud i sandet”, men lad os håbe, at det lykkes denne gang,” pointerer Bill T. Brodersen, der er formand for MH.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *