Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

En reform af seniorførtidspension ligger inden for rækkevidde, konkluderer partierne efter første forhandlingsmøde. En aftale om differentieret pension har længere udsigter, men beskæftigelsesministeren vil gå konstruktivt ind i processen.

En politisk aftale om differentieret folkepensionsalder har lange udsigter. Til gengæld er en forbedring af den eksisterende ordning for seniorførtidspension inden for rækkevidde. Flere partiledere betragter det ovenikøbet som realistisk at lande en aftale om forbedret seniorførtidspension på denne side af det kommende Folketingsvalg.

“Jeg vil slet ikke afvise, at vi vil være med til at lave forbedringer af seniorførtidspensionen inden et valg. Hvis vi kan skabe nogen forbedringer af en ordning, som ikke fungerer godt nok, så vil jeg som socialdemokrat altid gå efter det,” siger den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen.

Troels Lund indleder møderække
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre var torsdag formiddag inviteret til politiske drøftelser i Beskæftigelsesministeriet om muligheden for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for nedslidte.

Anledningen var det socialdemokratiske forslag om differentieret pensionsalder, som Dansk Folkeparti også bakker op om – og som i de seneste uger har bragt pension øverst på dagsordenen.

Ifølge Kristian Thulesen Dahl (DF) er der ikke noget til hinder for, at man først laver en hurtig aftale om forbedret seniorførtidspension – og samtidig diskuterer videre om særlige rettigheder for tidlig tilbagetrækning, som på længere sigt skal hjælpe udvalgte grupper.

“I forhold til dem, som i dag er i 50’erne, er det jo seniorførtidspensionsordningen, som skal forbedres. Den har jo ikke virket efter hensigten. Vi lavede den i 2011, men i 2012 kom der en ny regering, som mærkbart forringede vilkårene for at få førtidspension – og dermed seniorførtidspension,” siger han.

Forhandler i to spor
Seniorførtidspensionen blev vedtaget i 2011 som et plaster på afskaffelsen af efterlønnen, men kun 700 personer har fået adgang til ordningen, selv om estimatet i 2011 lød på 8.000 personer.

DF-formanden betragter det som realistisk at lande en aftale om seniorførtidspension inden valget.

“Nu ser det ud til, at der er en opbakning til at forbedre seniorførtidspensionen i de forhandlinger, vi har indledt i dag. En aftale om forbedret seniorførtidspension skal jo ikke stå i vejen for, at vi også forhandler om særlige rettigheder for udvalgte grupper, som kan løse udfordringen med nedslidning på længere sigt. Så vi vil gøre, hvad vi kan, for at få alle partier oppe i lokalet til at være enige om en forbedret seniorførtidspension,” siger han.

En aftale om differentieret pensionsalder har ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) længere udsigter. Ministeren er dog enig i, at seniorførtidspensionsordningen ikke fungerer efter hensigten, og vil heller ikke afvise, at der kan blive tale om en hurtig aftale om seniorførtidspension.

“Der er i hvert fald en udbredt politisk opbakning til, at vi bliver nødt til at gå i dybden med, om seniorførtidspensionsordningen har virket efter hensigten. Og der er vi jo allerede enige om, at det har den ikke,” siger han.

Beskæftigelsesministeren kvitterer samtidig for, at Dansk Folkeparti er indstillet på at opdele forhandlingerne i to spor.

“Jeg vil gerne kvittere for, at DF har en meget pragmatisk tilgang til det her spørgsmål. De er indstillet på at dele forhandlingerne op i to spor, hvor det første handler om at kigge på, hvad vi kan gøre for at forbedre de vilkår, der er i dag, og målrette dem mere, sådan at de mennesker, der er nedslidte, får en mulighed for at træde ud af arbejdsmarkedet. Og så har de nogle ting, de gerne vil drøfte på den længere bane, i forhold til om der er nogen særlige grupper, man skal gøre mere for, og det kræver meget mere talmateriale end der, hvor vi er i dag,” siger han og tilføjer:

“Men ja, jeg tror, at det er realistisk at nå frem til nogle løsninger, hvis der er en politisk vilje til at mødes og en anerkendelse af, at man måske ikke kan få alt det, man lige drømmer om,” siger Troels Lund Poulsen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *