Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Målsætningen fra trepartsaftalen fra 2016 om 2.100 flere praktikpladser i 2018 sammenlignet med 2016 er nået. Ifølge tal fra december 2018 er der i alt skabt 2.800 flere praktikpladser i hele 2018.

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, som skal sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at der hvert år skal skabes flere praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne. Nye tal fra helår 2018 viser nu, at praktikpladsmålet for 2018 er nået – og mere til.
I 2018 er der i alt skabt 2.800 flere uddannelsesaftaler end i 2016. Målsætningen i trepartsaftalen var 2.100 flere praktikpladser i 2018. Dermed er målet nået i overbevisende stil.

”2.800 flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne er virkelig godt nyt for både elever og virksomheder. Praktik i en virksomhed ruster eleverne både fagligt og socialt og kan gøre vejen til et spændende arbejdsliv nemmere og mere overskuelig. Virksomhederne får et frisk pust udefra med praktikelever, og samtidig er virksomhederne med til at sikre, at de også i fremtiden er sikret fagligt stærke kolleger. Elever, skoler og virksomheder har arbejdet benhårdt på at nå trepartsaftalens målsætning, og jeg håber, at alle nu har fået blod på tanden til at fortsætte indsatsen, så endnu flere elever kommer i praktik hos en virksomhed de kommende år,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

”Virksomhederne har ikke bare levet op til trepartsaftalen. De har ligefrem overpræsteret. Og det kan jeg selvfølgelig kun være glad for. Det viser, at det er en dagsorden, der fylder rigtig meget ude på de danske virksomheder. For få unge søger ind på erhvervsuddannelserne, og det er en udvikling, der må og skal vendes. Hvis det skal ske, så skal de unge selvfølgelig også kunne regne med, at de kan komme i praktik i løbet af deres uddannelse. Det kan de i høj grad i dag,” siger Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

I alt er der indgået 37.087 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne fraregnet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse i 2018, som ikke indgår i trepartsmålsætningen. Det er 2.800 flere end de 34.247 uddannelsesaftaler, der blev indgået i 2016. Næsten halvdelen af de nye praktikpladser er skabt inden for de 36 uddannelser, der er udpeget til fordelsuddannelser i 2018. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft, og hvor muligheder for en praktikplads derfor er gode.

Formand for MH glæder sig
Bill T. Brodersen, formand for Merkonomernes Hovedorganisation, glæder sig over den positive udvikling.
“Det er virkelig glædeligt, at flere unge nu kan få en rigtig praktikplads ude på virksomhederne. Her er der god grund til at rose arbejdsmarkedets parter for at leve op til målsætningen fra 2016. Hvis samfundet i fremtiden ikke skal mangle dygtige håndværkere, så er det da også en forudsætning, at arbejdsmarkedets parter leverer de ekstra praktikpladser,” fastslår Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *