Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Fradraget bør kun gælde kontingentet til foreninger, der tegner overenskomst, mener SF, der i torsdag fik behandlet et beslutningsforslag, der fastslog dette princip. Enhedslisten støttede forslaget, men Socialdemokratiet stemte blankt.

Hvad kendertegner egentlig en fagforening?

Det spørgsmål var selve kernen i torsdagens første behandling af beslutningsforslag B 62, og svaret blæser fortsat i vinden.

Forslaget gik på at ændre skattefradraget for fagforeningskontingentet, så retten til fradrag fremover kun gør sig gældende for fagforeninger, der har tegnet overenskomst for mindst 25 procent af sine medlemmer.

Forslaget blev stillet af beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF).

Ifølge ham bør det fremover være foreningens evne til at tegne et minimum af overenskomster, der skal være definitionen. Og kan man det, vil fagforeningskontingentet fremover også være fradragsberettiget. Det betyder med andre ord, at forslaget vil fjerne skattefradraget fra de såkaldte “gule fagforeninger”, som f.eks. Krifa og Det Faglige Hus.

I dag er op til 6.000 kroner af dit medlemskontingent årligt fradragsberettiget, uanset hvor du er organiseret.

S stemte blankt
Regeringen, Alternativet og DF stemte imidlertid imod forslaget, mens Socialdemokratiet stemte blankt, og dermed er der ikke udsigt til, at reglerne ændres – i hvert fald ikke i denne valgperiode.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) slog klart fast, at man ville stemme imod. Det frie valg er godt for samfundet, det er godt for økonomien, og det er godt for den enkelte, sagde ministeren. Og SF’s forslag var et opgør med det frie valg, konkluderede han yderligere.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) var ligeledes imod forslaget:

“Debatten går på, at SF ikke ønsker, at de 300-400.000 lønmodtagere, som er medlem af en gul fagforening, skal have et fradrag,” sagde Bent Bøgsted og pegede derefter på foreningsfriheden:

“I DF har vi den opfattelse, at der er foreningsfrihed, og skattefradraget derfor skal gælde alle. Vi vil ikke forskelsbehandle.”

Hos Socialdemokratiet var man enige i forslagets principielle karakter, men partiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen valgte at stemme blankt og sparke forslaget til hjørne.

“Vi er fra naturens hånd positivt indstillet over for forslaget. Men når det så er sagt, skal vi arbejde det mere igennem,” sagde Leif Lahn Jensen og tilføjede, at Socialdemokratiet derfor ville stemme blankt, men at man vil genoptage spørgsmålet efter et valg i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

MH advarer mod forslaget
“Man må advare imod dette forslag. Det er nemlig en unødvendig politisering af lønmodtagerorganisationerne. En tilstand lidt ældre medborgere alt for godt kan huske fra 70’erne og 80’erne. Lønmodtagerorganisationer skal og bør være politisk uafhængige, og fradragsretten skal derfor ikke afhænge af, om man hjælper ensartede grupper ved kollektive overenskomster, eller om man hjælper det enkelte medlem via forhandling om en individuel ansættelsesaftale,” pointerer adm. direktør, Bjarne von Osmanski, fra Merkonomerne.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *