Postet & Arkiveret under Arbejdsmarkedet.

Ny ferielov introducerer “samtidighedsferie” og derfor kan du begynde at holde fri samtidig med, at du optjener feriedage. Generelt vil ændringerne ikke skabe problemer for medlemmerne af MH.

Den nye lov træder for alvor i kraft den 1. september 2020. Men allerede den 1. januar 2019 trådte den delvist i kraft. Vi gennemgår her reglerne i overgangsfasen og de nye rammer efter den 1. september 2020.

I Danmark har vi været vant til først at skulle optjene betalt ferie i kalenderåret (den 1. januar til den 31. december), før vi har kunnet holde ferie med løn fra den 1. maj året efter. Det har blandt andet betydet, at nyuddannede har måttet vente op til 16 måneder, før de har kunnet holde ferie med løn. Det samme gælder, hvis man har været ude af arbejdsmarkedet i længere tid.

Den nye samtidighedsferie
Med den nye samtidighedsferie kan du holde ferie i takt med, du optjener feriedagene. Du får nemlig ret til at holde ferie måneden efter, at den er optjent. Du kan ligeledes afholde ferien på forskud, hvis det aftales med din arbejdsgiver. Du optjener fortsat 2,08 feriedage pr. måned, svarende til 25 feriedage / 5 uger på et år.
Det nye ferieår ligger fra den 1. september til den 31. august, og ferien skal holdes i ferieåret – eller senest den 31. december. Du har altså 16 måneder i alt til at holde din ferie.

Overgangsregler
Ferie, du optjener fra den 1. januar til den 31. august 2019, skal holdes fra den 1. maj til den 1. september 2020. Eventuelt ikke afholdte feriedage bliver automatisk overført pr. den 1. september 2020, hvor den nye samtidighedsferie træder i kraft.

De optjente feriedage kan holdes enten i perioden den 1. maj til den 31. august 2020, efter de gamle regler, eller fra den 1. september 2020 efter de nye regler.

Ferie, du optjener fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, bliver indefrosset og udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Årsagen til indefrysningen er, at du ellers på samme tid ville få ret til at holde 5 ugers optjent ferie og samtidighedsferie.

Ny feriefond
Dine indefrosne feriepenge (på illustrationen betegnet som “25 dages ekstra ferie”) bliver administreret af en ny fond: Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden skal forvalte, administrere og sikre forrentning af pengene indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet. Man kan sige, at det er optjent ferie, som bliver til overs ved overgangen til samtidighedsferie, og som så i stedet udbetales. Feriepenge, der bliver hos arbejdsgiver, indekseres årligt.

Ferietillæg
Ferietillægget er stadig 1 pct. efter de nye regler (det kan imidlertid være højere i lokale og/eller individuelle aftaler). I den nye ferielov har arbejdsgiver mulighed for at vælge mellem to forskellige måder at udbetale ferietillægget på. Ferietillægget kan enten udbetales samtidig med ferieafholdelsen, eller det kan udbetales i to årlige rater.

Vælges ratebetaling skal ferietillægget udbetales den 31. maj for perioden den 1. september til den 31. maj, og den 31. august for perioden den 1. juni til den 31. august. Når først ferietillægget er udbetalt, kan det ikke kræves tilbagebetalt.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *