Postet & Arkiveret under Arbejdsmarkedet.

Som første fagforbund fremlægger FOA nu ifølge Altinget.dk en model for, hvem der skal have adgang til differentieret pension. Beskæftigelsesministeren ser gode takter, men også udfordringer, i forslaget.

Er du slagteriarbejder, frisør eller hjemmehjælper, skal du have mulighed for at gå på folkepension tre år tidligere end den officielle pensionsalder.

Det mener FOA, der som det første fagforbund nu præsenterer en model for differentieret pension.

“Man bliver lidt træt af at høre på, at det er helt umuligt at finde en model. Selvfølgelig er det ikke det. Derfor har vi nu valgt at gå på banen med et forslag til, hvordan det kunne se ud,” siger forbundsformand Mona Striib.

Mest belastede brancher skal tilgodeses
Siden Socialdemokratiet lancerede deres forslag om en ret til tidlig pension for nedslidte i februar, er bølgerne gået højt om, hvem der skal have retten – og hvem der ikke skal.

FOA foreslår nu, at de 10 mest belastede brancher tilgodeses. Rettesnoren skal være Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs indeks over de brancher, som har den højeste belastning inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Det vil blandt andet give rengøringsfolk, landbrugsarbejdere og kokke ret til tidlig pension, mens for eksempel pædagoger og butikspersonale må vente til den officielle pensionsalder.

Mona Striib understreger, at den foreslåede model heller ikke vil komme alle FOA’s medlemmer til gode.

“Det nytter jo heller ikke noget, at man går og stikker folk blår i øjnene, så de tror, at det skal omfatte alle, der har været 40 år på arbejdsmarkedet,” siger hun.

Hummelgaard tager forslag med i værkstedet
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ser gode takter i forslaget fra FOA, men også udfordringer.

“Det er spændende tanker, som FOA giver udtryk for, og det er da noget, som vi tager med ned i vores værksted, hvor vi lige nu sidder og arbejder på modellen,” siger han.

På udfordringssiden peger ministeren blandt andet på, at de bagvedliggende branchedata i NFA-opgørelsen ikke er særligt gode, fordi virksomheder selv vælger, hvilken kategori de vil tilhøre, og at rangeringen af de hårdest belastede brancher kan ændre sig fra år til år.

“Derudover omfatter en kategori alle medarbejdere i en virksomhed, det vil sige lige fra direktøren til pedellen. Og lige præcis det er jo ikke meningen med vores udspil,” siger han.

Ifølge Peter Hummelgaard skal fagbevægelsen eller andre ikke holde sig tilbage med forslag til udformningen af en model for differentieret pension.

“Hvis man abonnerer på problemformuleringen, er det kun en styrke, at der er organisationer, som tænker med,” siger han.

Trepartsproces er strandet
I starten af august mødtes regeringen med FH og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) for at drøfte tidlig pension. Mødet skulle være afsæt til en proces med arbejdsmarkedets parter, men er ikke siden blevet fulgt op af nye møder.

Nu nærmer efterårsferien sig, som DA har sat som bagkant for, hvornår de af hensyn til de private overenskomstforhandlinger ikke længere kan deltage i drøftelser med regeringen og fagbevægelsen.

Peter Hummelgaard afviser, at den manglende mødeaktivitet er udtryk for, at regeringen har droppet at involvere arbejdsmarkedets parter direkte.

“Bestemt ikke. Vi involverer dem hele tiden. Det er rigtigt, at der kun har været ét formelt møde med FH og DA, men til gengæld har jeg haft 30-40 møder med forskellige interesseorganisationer med det her på dagsordenen. Alle input, forhåbninger og bekymringer herfra ryger jo med i værkstedet,” siger han.

DA har dog fra starten været afvisende over for ideen om differentieret pension, og for regeringen har det været afgørende ikke at udstyre nogen parter med veto, understreger Peter Hummelgaard.

“Slet ikke, når vi kan se, at appetitten blandt Folketingets partier bliver ved med at vokse,” siger han med henvisning til Dansk Folkeparti og senest Nye Borgerlige, som i åbningsdebatten i sidste uge erklærede sig enige i behovet for en differentieret pension.

Regeringen forventer at fremsætte en model til foråret, når de private overenskomstforhandlinger er i hus. Derefter skal modellen forhandles med Folketingets partier.

“Vi kan jo ikke tage de partiers holdninger til indtægt for, at vi så har en aftale, men det er til gengæld et godt afsæt for forhandlingerne, der kan skabe et stort flertal bag det her,” siger Peter Hummelgaard.

MH vil følge udviklingen tæt
Bill T. Brodersen, der er formand for MH, har svært ved at forestille sig, at der på dette område kan opnås enighed mellem organisationerne.

“Hvis adgangen til differentieret pension skal gennemføres, så kræver det et grundigt og dygtigt forarbejde, og at et bredt politisk flertal er indstillet på at indgå en række kompromisser. Fra Merkonomernes side vil vi også foreslå, at stressramte medarbejdere samt ansatte, der i årevis har været ramt af dårligt psykisk arbejdsmiljø, indgår som kvalificeret gruppe til tidligere pension,” fastslår Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

2 Svar til “Fagforbund sætter navn på faggrupper, der skal have ret til tidlig pension”

 1. Anne Marie Koefoed

  Jeg er rigtig ked af at der seriøst tales om differentieret pensionsalder for specielle grupper. Årsag, hvem er det som bestemmer kriterier for nedslidning? I nogle job bliver man fysisk slidt i andre psykisk. Nogle personer har været længe på arbejdsmarkedet andre ikke. Nogle arbejdspladser er bedre end andre. osv.osv. Jeg synes hele tankegangen om fast differentieret pensionsalder er et kæmpe skridt væk fra solidaritetstanken. Skal man have differentieret pension må det bero på en individuel afgørelse (heller ikke særligt solidarisk) da det efter min mening er den eneste måde man kan hjælpe den enkelte på. Slutteligt er der så hele spørgsmålet om alders diskrimination. Jeg kender flere som er over 50 år og som oplever at der sorteres pga alder (uden at det selvfølgelig kan påvises skriftligt – det er mundtlige udsagn) Når nu pensionsalderen stiger er det vigtigt at hele samfundets holdning til folk 50+ tager os seriøst som bla yderst fleksibel arbejdskraft. Ofte er vi heller ikke så syge (og har ihvertfald ikke barn syg). Og igen, ja vi er måske lidt langsommere, men vi har megen erfaring og har ofte ikke helt samme lønkrav som tidligere. Jeg er selv i arbejde så det er ikke baseret på egen oplevelse, men på flere mennesker tæt på (foruden f.eks Line Baun Danielsen – journalist)…. Tag kampen op om at vi tages seriøst som mennesker både når vi kan og vil arbejde og når vi ikke kan. Sidstnævnte så en førtidspension….

  Svar
  • Kurt Scheelsbeck

   Kære Anne Marie,
   Tak for dit afbalancerede og seriøse indlæg.
   Dine synspunkter flugter rigtig godt med MH’s synspunkter. Det er også derfor, at vores formand, Bill T. Brodersen, forudsætter en meget bred opbakning – både fra det politiske og fra det fagpolitiske niveau – til differentieret pensionsalder, hvis det skal realiseres. I modsat fald vil resultatet blive en uskøn kamp mellem forskellige lønmodtagergrupper.
   MH vil også foreslå, at stressramte medarbejdere samt ansatte, der i årevis har været ramt af dårligt psykisk arbejdsmiljø, indgår som kvalificeret gruppe til tidligere pension. Her er vi også enige.
   Og naturligvis har vi en fælles opgave med at forklare arbejdsgiverne, at medarbejdere på 50+ er en særdeles attraktiv medarbejdergruppe.
   Bedste hilsener
   Kurt Scheelsbeck

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *