Postet & Arkiveret under Politik.

Regeringen vil, som vi omtalte i sidste Nyhedsbrev, hente en halv milliard kroner årligt ved at forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode med 10 dage. Forlængelsen skydes dog nu ned af Det Radikale Venstre, som ifølge Altinget.dk kræver forslaget slettet fra finansloven. 

“Det er en rigtig dårlig idé.”

Den radikale finansordfører Sofie Carsten Nielsen lægger ikke skjul på, at hun er lodret uenig i regeringens finanslovsforslag om at forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode fra 30 til 40 dage.

“Det er jo en skat på det rummelige arbejdsmarked. Ét er arbejdsudbuddet, men jeg er egentlig mere optaget af, at virksomhederne bliver mere tilbageholdende med at ansætte mennesker, som måske er lidt mere skrøbelige, men sagtens kan og vil bidrage,” siger hun.

I dag refunderer staten sygedagpenge til arbejdsgiveren, når en ansat har været sygemeldt i mere end 30 dage. Fremover vil arbejdsgiveren først blive refunderet efter 40 dage, hvis det står til regeringen.

Det vil ifølge regeringen få arbejdsgivere til at anstrenge sig mere for at forhindre langtidssygemeldinger – og dermed bidrage til et bedre arbejdsmiljø.

Men den køber Radikale ikke.

“Jeg tror tværtimod, at effekten vil blive den omvendte. Den sikreste måde at undgå det på er jo at lade være med at ansætte folk, som er lidt skrøbelige eller har nogen udfordringer. Det ville være rigtig ærgerligt, fordi vi både menneskeligt og økonomisk har brug for et rummeligt arbejdsmarked,” siger Sofie Carsten Nielsen.

MH advarer mod forslaget
Bjarne von Osmanski, der er adm. direktør for MH, advarer også mod forslaget om at forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode.

“En forøgelse af arbejdsgivernes omkostninger i forbindelse med en medarbejders sygemelding vil med stor sikkerhed fremrykke det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren træffer beslutning om, at ansættelsesforholdet skal bringes til ophør. Derfor er det mit håb, at Radikale og andre kræfter vil få held med at trække forslaget ud af finansloven,” fastslår Bjarne von Osmanski.

Pengene kan skaffes fra grønne afgifter
En forlængelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode vil spare de offentlige kasser for 460 millioner kroner årligt. Forslaget udgør dermed en væsentlig del af finansieringen af regeringens finanslovsudspil.

Radikale er dog ikke i tvivl om, at pengene sagtens kan skaffes et andet sted.

“På en lang række områder skal der mere til, end det regeringen lægger op til. Det her trækker i den helt forkerte retning, og jeg er helt sikker på, at vi kan erstatte med noget, der er bedre,” siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun henviser til, at Radikale præsenterer deres finanslovsudspil på mandag.

“Vi foreslår grønne afgifter, som både medfører reel grøn omstilling, men også vil skabe indtægter. Blandt andet en CO2-afgift på fly. Og så har vi en lang række andre finansieringsforslag,” siger hun.

Forlaget blev første gang omtalt tre uger før finanslovsudspillet, fordi det fremgik af et internt regeringsnotat, som Altinget var i besiddelse af.

Blandt andet Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening har ytret stærk kritik af forslaget, mens SF har signaleret opbakning til regeringens planer.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *