Postet & Arkiveret under Arbejdsmarkedet.

Der er milliarder af kroner at hente ved, at danske seniorer arbejder i lige så høj grad som f.eks. seniorer i Sverige. Derfor har regering og Folketing et stort fokus på, at flere seniorer får lyst til og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet.

I maj 2018 blev der derfor nedsat en Seniortænketank som led i udmøntningen af ”Aftale om flere år på arbejdsmarkedet”, som den daværende regering og Dansk Folkeparti indgik.
Seniortænketanken har bestået af formand Harald Børsting og 16 medlemmer: Otte sagkyndige og otte repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Nu er Seniortænketanken klar med 20 anbefalinger, som skal give bedre muligheder og vilkår for et langt arbejdsliv.  

Seniortænketanken har undersøgt, hvordan seniorer i højere grad end i dag kan fastholdes på arbejdsmarkedet, og hvordan beskæftigelsesindsatsen til ledige seniorer kan styrkes. Anbefalingerne udspringer af analyser og forskning på området samt besøg på virksomheder, der arbejder med at holde på deres seniorer.  

Beskæftigelsesministeren vil tage anbefalingerne til sig
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard glæder sig da også til at kigge nærmere på de tænketankens anbefalinger.  

”Generelt skal vi gøre mere for, at dem, der kan og har lyst, bliver længere på arbejdsmarkedet. Her ligger et stort uudnyttet potentiale, som kan gøre vores samfund rigere og give os mulighed for at prioritere velfærden. Udviklingen er i gang – men vi skal have endnu flere med. Seniorerne har erfaring og kompetencer, som jeg håber, i højere grad vil blive anerkendt bredt,” sagde Peter Hummelgaard således i forbindelse med præsentationen af anbefalingerne.

MH glæder sig til at forslagene realitetsbehandles
Adm. direktør Bjarne von Osmanski fra MH opfordrer til, at arbejdet med tænketankens forslag igangsættes hurtigt.
”De 20 anbefalinger er rigtig gode, og den første anbefaling (at der etableres et partnerskab mellem regeringen og de centrale aktører på området, som samarbejder om, at beskæftigelsen for seniorer fortsat stiger) bør naturligvis efterleves hurtigst muligt. Når et sådant partnerskab er etableres, så kan anbefalingerne behandles og forhåbentlig gennemføres i løbet af 2020,” pointerer Bjarne von Osmanski.

Læs mere om tænketankens 20 anbefalinger til fremme af fremtidens seniorarbejdsmarked, klik her!

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *