Postet & Arkiveret under Om Merkonomerne.

Et begivenhedsrigt 2019 er nu ved at rinde ud, og vi ser med rimelig fortrøstning frem mod 2020.

2019 bød bl.a. på to spændende valgkampe, hvor danskernes positive tilgang til demokratiet blev bekræftet.
Ved valget til Europa-Parlamentet den 26. maj blev rekorden fra 2009 på 59,5 procent klart slået. Vi nåede op på 66,1 procents valgdeltagelse, og specielt blandt de yngre vælgere var fremgangen i valgdeltagelse ganske markant. Ved seneste valg i 2014 stemte 56,3 procent.
 
Folketingsvalget fandt som bekendt sted på grundlovsdag den 5. juni, og dermed var det første gang, at valget faldt på en fridag. Derfor var forventningen på forhånd en høj valgdeltagelse. Stemmeprocenten endte dog på 84,6 procent, hvilket er den laveste siden 2005, hvor den var på 84,5 procent.
Når man alligevel også i forbindelse med folketingsvalget kan konkludere, at danskerne har en positiv tilgang til demokratiet, så skyldes det, at de yderliggående partier blev fravalgt af vælgerne.

Der er faktisk et glimrende sundhedstegn for demokratiet, at et parti som Stram Kurs kan få lov til at stille op, hvorefter partiet bliver fravalgt af vælgerne. Dette sammenholdt med, at vi i Danmark – i modsætning til andre steder i Europa – fravalgte populistiske partier og tilvalgte resultatsøgende partier, underbygger, at vores folkelige demokrati faktisk har det ganske godt.

Vi har nu fået en ny regering, der for en uges tid siden præsenterede sin første finanslov. Denne blev indgået med partierne til venstre for midten, men få dage efter indgik regeringen en aftale om ny klimalov, hvor næsten alle partierne (undtaget LA og Nye Borgerlige) var med. Dette kan bestemt også tolkes som et sundhedstegn for det samarbejdende demokrati. Fra MH’s side ser vi derfor ganske optimistisk på fremtiden. Vi håber naturligvis på, at regering og Folketing i 2020 vil realisere en række af de udmærkede forslag, som Seniortænketanken har fremsat (læs mere om disse forslag i et indlæg i denne måneds nyhedsbrev). Vi vil her gøre Peter Hummelgaards ord om, at der ”generelt skal gøres mere for, at dem, der kan og har lyst, kan blive længere på arbejdsmarkedet” til vores ord.

Med denne optimistiske tilgang til 2020 vil vi ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *