Postet & Arkiveret under Om Merkonomerne.

Hvis en tvist med din arbejdsgiver medfører en retssag, så indhenter vi altid topprofessionel støtte fra førende advokatfirmaer.

Det er dog vigtigt at understrege, at vi i de faglige sager altid går efter en jobbevarende løsning for vores medlemmer. I de juridiske og faglige forhandlinger arbejder vi derfor ud fra følgende principper:

  • Alt foregår på det enkelte medlems betingelser
  • Vi arbejder med jobbevarende processer – ingen konfrontation uden grund…
  • Den ansvarlige repræsentant for MH har størst mulig specialviden på det berørte område

Her følger fire helt konkrete eksempler på faglige sager, som vi har håndteret indenfor den seneste periode:

Medlem ansat som mellemleder på kommunal institution
Vores medlem beskyldes for vold mod beboer. Vi afholder møde med parterne, hvor vi sender en ekspert i kommunale beslutningsprocesser. Sagen bortfalder, og vores medlem bevarer jobbet.

Et 65+ medlem kom i klemme
Vores 65+ medlem har arbejdet mange år hos samme arbejdsgiver. Arbejdsgiver påstår, at der er indgået en aftale om fratrædelse. Vi fører en principiel sag med henblik på, at sikre denne aldersgruppes problemer i fratrædelsessituationer. Vi anvender efter mislykket forhandling de bedste advokater til at føre sagen i retssystemet.

Jobbevarende håndtering
Et medlem ønsker at gennemføre en såkaldt fedmeoperation på et privat hospital. Arbejdsgiver betragter operationen som kosmetisk, og han vil derfor ikke umiddelbart give løn under sygdom. I nært samråd med medlemmet forhandler vi med arbejdsgivers organisation. Vi laver en aftale om arbejde hjemmefra efter de første uger. Jobbet bevares, og medlemmet har intet tab. Vi kunne have ført en hård linje, men det havde kostet jobbet.

Uudholdelige arbejdsforhold
Et medlem arbejder gennem en længere periode hos samme arbejdsgiver. Ledelsen bliver udskiftet, hvilket medfører, at arbejdsforholdene for medlemmet bliver uudholdelige. Vi forhandler derfor en individuel fratrædelsesordning, hvor medlemmet arbejder i få uger og derefter hjælper den nye ledelse hjemmefra med videreførelsen af sine ansvarsområder.

Tiden kræver individuel og personlig dialog, og det er netop, hvad vi tilbyder hos MH. Du kan, hvis du ikke allerede kender os, læse meget mere om os på www.mh.dk

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *