Postet & Arkiveret under Arbejdsmarkedet.

Det Økonomiske Råd opfordrer ifølge Altinget.dk regeringen til at ændre dagpengesystemet, så ydelsernes generøsitet automatisk reguleres efter konjunkturudsving. Forslaget får dog en lunken modtagelse på Christiansborg, blandt andet fra flere af regeringens støttepartier.

Der er behov for en større omlægning af det danske dagpengesystem. Det mener Det Økonomiske Råd, der i lyset af Corona-krisen opfordrer regeringen til at søge bred politisk opbakning til et mekanisk konjunkturafhængigt dagpengesystem.

Konkret foreslår rådets formandskab i en kronik i Politiken en model, hvor enten dagpengeperioden eller kompensationsgraden varierer i takt med konjunkturerne. Det betyder, at systemet automatisk skruer op for generøsiteten i nedgangstider, hvor ledigheden eksempelvis er høj, men også strammer op i opgangstider, hvor ledigheden er lav.

“Forslaget er meningsfyldt strukturelt, fordi det konstrueret på den rigtige måde vil gøre økonomien mere robust. Samtidig er det ikke noget, der påvirker statsfinanserne i normale tider med neutrale konjunkturer,” forklarer Carl-Johan Dalgaard, der er formand for Det Økonomiske Råd, til Altinget.

Automatisk regulering er afgørende
Det er ikke første gang, at Det Økonomiske Råd bringer modellen i spil. Allerede i 2014 anbefalede det daværende formandskab at gøre dagpengene konjunkturafhængige, og det samme gjorde Arbejdsmarkedskommissionen i 2009.

Dengang havde man særligt øjnene rettet mod dagpengeperioden, men ifølge Carl-Johan Dalgaard kan det i en vis udstrækning være lige så godt at kigge på kompensationsgraden.

“Effekterne er sammenlignelige, men det er til syvende og sidst et politisk valg,” siger han.

Tager man det her forslag til sig, er det en erkendelse af, at man fra politisk hånd ofte og tilbagevendende har et ønske om enten at stramme op eller lempe systemet afhængigt af den aktuelle situation, forklarer han.

“Det giver ofte anledning til en masse politiske besværligheder, og her er det, at vi siger, at det kan undgås, hvis man automatisk tillader, at systemet bliver mere generøst i nedgangstider, men også mindre, når der er mangel på hænder.”

Et umuligt hoppepudesystem
Men selvom tanken bag vismændenes model er “indlysende god”, holder den ikke i virkelighedens verden, mener SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge.

“Værktøjet er simpelthen bare forkert. Jeg er oprigtigt overrasket over, at de økonomiske vismænd kan komme med et forslag, der bare ikke virker,” siger han.

Samme melding kommer fra Dansk Folkeparti.

“Jeg tror ikke, det er en god løsning med sådan et hoppepudesystem, hvor det hele tiden går op og ned. Det vil være umuligt at styre,” lyder det fra beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Det er ikke første gang, at forslaget møder kritik. I 2015 slog Dagpengekommissionen fast i sin afsluttende rapport, at den ikke kunne anbefale et konjunkturafhængigt dagpengesystem.

Kommissionen vurderede blandt andet, at det vil være vanskeligt at indføre et system i praksis, “som reelt virker efter hensigten”.

Pres på Hummelgaard
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er i øjeblikket under hårdt pres fra fagbevægelsen a-kasserne, der kræver, at regeringen indfører et midlertidigt tillæg til de dagpengemodtagere, der er ramt af Corona-krisen.

Konkret ønsker fagbevægelsen at forhøje den maksimale dagpengesats fra cirka 19.000 kroner til 25.000 kroner midlertidigt, så længe krisen varer (foreløbigt tre måneder).
Nøgleordet i kravet er “midlertidigt”. Det er nemlig vigtigt ikke at sammenblande krisetiltag med strukturelle tiltag, forklarer Carl-Johan Dalgaard.

Hvis ændringen bliver permanent, er der tale om et strukturpolitisk tiltag, der kan påvirke udviklingen i den gennemsnitlige realløn, ledigheden og ikke mindst de offentlige finanser på længere sigt.

Så længe det midlertidige tillæg forbliver midlertidigt, vil det dog ikke have strukturelle effekter, og dermed er det ikke umiddelbart et problematisk kriseværktøj at tage i brug på kort sigt rent økonomisk, vurderer han.
“Men vælger man at gå med den slags tiltag, vil det være mere hensynsmæssigt at lade de midlertidige tiltag blive afløst af en mere permanent løsning,” siger han.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *