Postet & Arkiveret under Arbejdsmarkedet.

Efter månedsskiftet fredag i forrige uge, der gav det største udsving længe i tilgangen af ny-tilmeldte ledige, blev tilgangen af ny-ledige i sidste uge den jævneste hidtil.

Trods udsvinget 1. maj landede forrige uge alligevel på et samlet ugetal under normalen, i sidste uge landede tallet en smule over, men tallet er nu på så godt som normalt før-corona-niveau.

Blot et halvt hundrede flere end de foregående år meldte sig ledige i løbet af ugen. Den beskedne overledighed dækker over dage med både lidt flere og lidt færre ny-tilmeldte ledige end samme ugedage de foregående fem år, som er det gennemsnit, der sammenlignes med.

Beskæftigelsesministeriet monitorerer dagligt ekstraledigheden under corona-krisen. Kurverne over artiklen viser udviklingen, siden monitoreringen begyndte for netop to måneder siden.

Kurven med den sorte linje øverst viser antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser, hvor mange ekstra ledige, der er kommet under corona-krisen. De dage den røde streg dykker under 0, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.

MH: En positiv tendens
Bill T. Brodersen, der er formand for MH, er glad for udviklingen.
“Det er virkelig positivt, at tilgangen af nye ledige tilsyneladende er normaliseret. Det tyder på, at de mange hjælpepakker, som regering og folketing har hastevedtaget, virker. Det er dog – naturligvis – for tidligt at konkludere noget endeligt. Mange virksomheder kan desværre fortsat se sig nødsaget til at afskedige og/eller lukke ned,” siger Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *