Postet & Arkiveret under Politik.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er ifølge Altinget.dk enige om at udfase størstedelen af de økonomiske hjælpepakker sidst i august, og flere nøgleaktører roser aftalen. Trepartsforhandlinger om ny model for arbejdsfordeling fortsætter i kommende uge.

29. august ophører størstedelen af de økonomiske hjælpepakker, som har holdt hånden under virksomheder og lønmodtagere siden Corona-krisen ramte Danmark i marts.

Sådan lyder meldingen fra finansminister Nicolai Wammen (S), der har forhandlet en udfasningsplan på plads med arbejdsmarkedets parter.

“Lønkompensationen har været en succes. Den har betydet, at rigtig mange mennesker har kunnet bevare deres tilknytning til den virksomhed, de er en del af i stedet for at have fået en fyreseddel,” lød det fra ministeren på et pressemøde fredag aften.

Her understregede han, at ordningerne har været “den rigtige politik” under de seneste måneders nedlukning.

“Men de er ikke sunde for vores samfund og vores økonomi på længere sigt, nu hvor vi åbner op for vores samfund igen. På den ene side har vi et stort ønske om at beskytte de danskere, hvis job er i fare på grund af Corona-krisen, men på den anden side kan vi ikke lade en ordning, hvor staten betaler størsteparten af privatansattes løn vare for evigt,” fastslog han.

Forlængelse for virksomheder med tvungen nedlukning
En del af aftalen betyder, at de danske lønmodtagere, der i øjeblikket er omfattet af lønkompensationsordningerne, skal afholde op til tre ugers ferie i perioden 9. juli til 29. august. Arbejdsgiverne vil blive modregnet i lønkompensationen de uger.

“På den måde bidrager alle. Lønmodtagerne, arbejdsgiverne og staten,” forklarede Nicolai Wammen.

Omtrent 200.000 danske lønmodtagere er i øjeblikket hjemsendt med lønkompensation, og det er usikkert, hvor mange der vil blive ramt af fyringer, når ordningerne løber ud. Forlængelsen af hjælpepakkerne skal derfor sikre virksomhederne en tidshorisont og et manøvrerum, der gør det muligt at omstille sig til igen at stå på egne ben.

Regeringen og parterne er dog enige om en særskilt forlængelse af lønkompensationsordningen for de virksomheder, der er tvunget til at holde lukket på grund af fortsat gældende forbud.
“For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves,” fastslog finansministeren.

Nye forhandlinger om arbejdsfordeling
Samtidig kunne finansministeren fortælle, at arbejdsmarkedets parter allerede næste uge fortsætter forhandlingerne om en ny model for den såkaldte arbejdsfordelingsordning.

“Det er tanken, at den nye model skal komme efter lønkompensationsordningen, sådan at den allerede efter 29. august kan sættes i gang,” forklarede Nicolai Wammen.

Den økonomiske ekspertgruppe, regeringen nedsatte i midten af maj, anbefalede i sidste uge regeringen og arbejdsmarkedets parter at indlede nye forhandlinger om justeringer af ordningen hurtigst muligt. Arbejdsfordeling er en ordning, som virksomheder kan benytte for at undgå fyringer i en periode med nedgang i efterspørgslen.

Konkret sker det ved, at den overenskomstbestemte arbejdstid sættes ned i en begrænset periode, uden at de berørte medarbejdere er afskediget. Medarbejderne kan i perioden modtage supplerende dagpenge, og dermed er ordningen altså primært en mulighed for forsikrede arbejdstagere.

Finansministeren understregede, at det blot er et af flere initiativer, som regeringen i løbet af den kommende tid vil præsentere med henblik på at holde hånden under danske arbejdspladser og sikre dansk økonomi.

Udfasning vækker begejstring
Forud for forhandlingerne har der været stor uenighed om, hvordan en udfasningsplan for hjælpepakkerne burde se ud.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har talt for en gradvis udfasning for at begrænse antallet af fyringer, mens den økonomiske ekspertgruppe anbefalede regeringen at lade hjælpepakkerne, der anslås at have kostet i alt 400 milliarder kroner, udløbe fra 8. juli.

I Dansk Industri har man opfordret til at lade lønkompensationen fortsætte helt frem til oktober af hensyn til eksporten. Med aftalen ser regeringen dog ud til at have landet en aftale, der tilfredsstiller både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

MH frygter for de små virksomheder
Bill T. Brodersen, der er formand for MH, tør ikke udtale sig ubetinget positivt om aftalen.
“Vi må se, hvad der sker i de kommende måneder, før vi for alvor kan evaluere aftalen. Når støtten til de små virksomheder udfases, så er jeg bange for, at vi vil opleve en bølge af konkurser, men jeg håber da, at jeg tager fejl,” siger Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *