Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

For tiden forhandler regeringen med folketingets partier om, hvorledes den såkaldte ”Arne-pension” skal skrues sammen, men for mange seniorer handler det ikke nødvendigvis om at komme tidligt på pension. Det handler derimod i mange tilfælde om muligheden for reduceret arbejdstid.

Alt for mange medarbejdere over 50 år ved imidlertid ikke, om deres arbejdsplads har en seniorordning. Det viser en undersøgelse, som Ugebladet Mandag Morgen netop har offentliggjort.

Mere fleksible arbejdstider, mulighed for flere fridage og mindre belastende arbejdsopgaver. Der er masser af ”varer” på hylderne til de ældre medarbejdere, som ønsker at udskyde pensionen for at blive længere på arbejdspladsen.

Seniorordninger på landets arbejdspladser er blevet mere udbredt gennem de senere år. Men problemet er bare, at mange lønmodtagere og arbejdsgivere ikke har overblik over den store palette af forskellige senior-ordninger, der gælder på det danske arbejdsmarked.

Ansvaret for at informere medarbejderne om ansættelsesvilkår ligger som bekendt hos arbejdsgiverne, og de bør ifølge Kurt Scheelsbeck, der er informationschef hos Merkonomerne, blive bedre til at løse denne opgave.

”Regering og Folketing kan fremlægge nok så mange forslag til ordninger om værdig tilbagetrækning, men nedslidning skal forebygges, mens man er i arbejde. Arbejdsgiverne bør derfor i langt større omfang tilbyde seniorerne arbejdsforhold, der fremmer muligheden for og lysten til at blive på arbejdsmarkedet,” siger Kurt Scheelsbeck.

Tjener to formål
Seniorordningerne tjener to formål: Dels bliver de ældre medarbejdere ikke nedslidt, og dels kan arbejdsgiverne beholde deres erfarne medarbejdere i længere tid.

I en tid, hvor antallet af ældre, der går på pension, overstiger antallet af unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet, er det uhyre vigtigt, at seniorerne ser en fordel i at blive på arbejdsmarkedet.
”På den baggrund undrer det mig meget, at arbejdsgiverne ikke satser langt mere på at tilbyde attraktive seniorordninger,” siger Kurt Scheelsbeck.

Hvis du har spørgsmål til, hvad en seniorordning kan indeholde, så er du som altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *