Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

OK21: Arbejdsgivere og lønmodtagere har ifølge Altinget.dk fælles interesse i at fastholde seniorer. Både på statens, kommunernes og regionernes område udgør seniorer derfor et vigtigt tema i de kommende måneders forhandlinger.

Styrkede seniorvilkår tegner til at blive et centralt tema ved de kommende måneders overenskomstforhandlinger for 740.000 offentligt ansatte, som netop er skudt igang.

Både på statens, kommunernes og regionernes område optræder seniorer på listen over krav hos både arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer.

Rita Bundgaard er chefforhandler for de 180.000 statsansatte og bekræfter, at seniorer udgør et fælles tema.

“Det er en af de overskrifter, som begge parter har præsenteret, og som jeg glæder mig til, at vi kommer til at folde ud. Vi har den samme intention om at gøre det attraktivt for seniorerne at være på statens arbejdspladser,” siger hun.

Hængeparti fra OK18
Skatteminister Morten Bødskov (S), som forhandler på statens område, understreger, at alle har en interesse i, at staten også fremadrettet er en attraktiv arbejdsplads.

“Det at fastholde dygtige og gode medarbejdere er helt afgørende. Og det er en udfordring for hele den offentlige sektor, så det er noget af det, vi kommer til at bruge kræfter på i forhandlingerne,” siger Bødskov, der som optakt til overenskomstforhandlingerne har holdt flere møder med de faglige organisationer om seniorspørgsmålet.

Bedre seniorvilkår var også et hedt ønske ved den seneste overenskomstfornyelse i 2018, men temaet druknede i det dramatiske forhandlingsforløb, som nær var endt i konflikt.

I mellemtiden er behovet ikke blevet mindre i forhold til at holde fast i medarbejderne så længe som muligt. Det vurderer Nana Wesley Hansen, der er arbejdsmarkedsforsker ved FAOS på Københavns Universitet.

“Det spiller dels sammen med den generelle diskussion om tilbagetrækning i takt med, at man øger pensionsalderen, og dels et generelt behov for flere hænder i det offentlige, fordi vi ser ind i et stigende velfærdsbehov i takt med en aldrende befolkning,” siger hun.

Staten halter bagefter
Selv om interessen for fastholdelse af seniorer deles på tværs af de tre offentlige sektorer, er der forskel på de eksisterende vilkår.

De statsansatte halter generelt bagud på seniorpolitik, mens ansatte i kommuner og regioner har ret til mellem to og ni såkaldte seniordage om året, fra de er fyldt 60 år.

Seniordage er som udgangspunkt fridage, men kan efter ønske udbetales som seniorbonus eller ekstra pension, mens regionalt ansatte også kan vælge et kompetencebeløb til efter- og videreuddannelse.

Derfor er udgangspunktet for forhandlingerne om bedre seniorpolitik også anderledes ved kommunernes og regionernes forhandlingsbord.

I 2018 var det et centralt krav for KL at få justeret på retten til seniorfridage, forklarer Nana Wesley Hansen.

“Pensionsalderen er jo steget, siden man indgik aftalerne om seniordage, så arbejdsgiveren synes måske egentlig, at nogle af de rettigheder nu kommer lidt for tidligt i arbejdslivet,” siger arbejdsmarkedsforskeren.

KL vil målrette seniorfordele
Kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler (K), erklærer sig enig i, at seniorpolitik udgør et vigtigt element i forhold til at skaffe nok hænder, men ønsker at målrette de eksisterende ordninger.

“Der er vores holdning, at de seniortiltag, vi har i dag, ikke er målrettede nok, og at effekten derfor ikke er kraftig nok. Så vi vil godt kigge på, hvordan vi kan målrette det her mere, så vi får den rette effekt ud af det,” siger han.

Frihed i form af seniorfridage trækker som udgangspunkt arbejdskraft ud af den offentlige sektor, understreger Ziegler, så det er afgørende, at tabet modsvares af, at flere medarbejdere også arbejder længere.

“For eksempel hvis vi kigger på seniordagene, så kunne man jo lave konstruktionen om, så udgangspunktet var udbetaling, og at man så alternativt kunne vælge frihed eller pension,” siger han.

Enige i målet, men splittede om løsningen
På lønmodtagernes side af bordet er der dog ikke appetit på at veksle seniorfridage til kolde kontanter.

“Når vi har aftalte seniorfridage er det i høj grad et spørgsmål om, at man har behov for flere pusterum, når man er oppe i seniorårene. Så vi har et andet udgangspunkt, lige hvad det angår,” siger FOA-formand Mona Striib, der er chefforhandler for de kommunalt ansatte.

Der er et klart interessefællesskab i forhold til at fastholde seniorer, men for lønmodtagerne handler det om at sikre bedre arbejdsmiljø og bedre sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, understreger Mona Striib.

“Vi har helt klart et interessefællesskab i, at vi skal fastholde så mange seniorer som muligt, men vi har måske lige nu nogle lidt kraftige nuancer i forhold til, hvordan vi tænker det løst,” siger hun.

MH er enig i fokus på seniorer
Hos Merkonomerne vil man med interesse følge forhandlingerne om forbedringer for seniorer.
“På nuværende tidspunkt halter det offentlige arbejdsmarked efter det private på dette område, og derfor er der behov for forbedringer. Langt de fleste af vores medlemmer arbejder i det private erhvervsliv, men evt. nye løsninger på det offentlige arbejdsmarked kan senere overføres til det private. Derfor vil vi nøje følge med i forhandlingerne,” fastslog Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *