Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Arbejdsmiljølovgivningen gælder også, når du arbejder fra en hjemmearbejdsplads – uanset om hjemmearbejdet udføres efter ønske fra din arbejdsgiver eller efter dit ønske.

Hvis hjemmearbejdet kun foregår i begrænset omfang, stiller arbejdsmiljølovgivningen ikke krav til indretning af hjemmearbejdspladsen, f.eks. i forhold til arbejde foran pc. Det er først, når hjemmearbejdet foran pc foregår regelmæssigt og svarer til mindst en dag inden for en normal arbejdsuge, at der stilles særlige arbejdsmiljøkrav til indretning af arbejdsstedet og til skærmarbejdet.

På denne måde skal hjemmearbejdet foregå over en vis periode og have et vist omfang, før der gælder særlige krav i forhold til indretning af arbejdsstedet og til skærmarbejdet. I disse Corona-tider er rigtig mange kontorer som bekendt nærmest lukket helt ned, og medarbejderne er henvist til at arbejde hjemmefra.

I disse tilfælde skal der på hjemmearbejdspladsen findes passende inventar og udstyr, således at arbejdet kan udføres forsvarligt. Det er bl.a. en arbejdsstol, hvor stolesædet og stoleryggen kan indstilles. Og det er en skærm, der er adskilt fra tastaturet, således at den ansatte kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Arbejdsgiverens pligt
Det er arbejdsgiverens pligt at sikre og sørge for, at hjemmearbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan godt lade den ansatte bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, men det forudsætter, at dette inventar og udstyr opfylder kravene.

Hvis det ikke er tilfældet, så skal arbejdsgiveren på anden måde sørge for, at andet inventar, udstyr mv. er til rådighed for den ansatte. Det kan f.eks. være ved at give mulighed for hjemtagning af inventar og udstyr fra den normale arbejdsplads på virksomheden.

Hvis arbejdsgiveren og de ansatte ser forskelligt på, hvordan man sikrer, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, er det en god idé at tage spørgsmålet op i det løbende samarbejde i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO).

MH: Der bør bringes orden i tingene
Man skal også være opmærksom på, at virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skal dække hjemmearbejdspladser uanset, om hjemmearbejdet kun udføres i en begrænset periode. APV’en er et godt redskab til at få vurderet, om hjemmearbejdet medfører arbejdsmiljøproblemer for den ansatte og (i givet fald), hvordan problemerne bliver løst.
Det er altid muligt at klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne.

Formand for MH, Bill T. Brodersen, mener, det er på tide med mere fokus på hjemmearbejdspladserne.
“Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden – også efter Corona – vil opleve en langt større grad af hjemmearbejde. Derfor vil vi opfordre arbejdsgiverne til at have et større fokus på at bringe forholdene i orden på dette område,” fastslår Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *