Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Folketinget har nu vedtaget et lovforslag, som sikrer, at arbejdsgivere vil kunne varsle ferie mv. med forkortet varsel i overensstemmelse med trepartsaftalen om lønkompensationsordning.

Lønkompensationsordningen blev i januar 2021 forlænget indtil ophøret af de skærpede restriktioner. I forbindelse med forlængelsen blev det besluttet at genindføre muligheden for, at virksomheder kan varsle ferie med forkortet varsel for den enkelte medarbejder.

Efter ferielovens regler skal en arbejdsgiver som udgangspunkt varsle hovedferien svarende til tre uger afholdt med mindst tre måneders varsel, mens øvrig ferie skal varsles med mindst én måneds varsel.

Loven medfører en ændring heraf, så arbejdsgivere kan varsle en feriedag afholdt med mindst én dags varsel pr. lønkompensationsperiode. De forkortede varslingsregler gælder naturligvis alene for de medarbejdere, som arbejdsgiveren har søgt lønkompensation for og som derfor hjemsendes.

En lønkompensationsperiode svarer til 28 kalenderdage. I den første lønkompensationsperiode fra 18. januar 2021 til 7. februar 2021 (21 kalenderdage) kan arbejdsgiveren dog varsle afholdelse af én feriedag. Herefter gælder det, at arbejdsgiveren kan varsle afholdelse af én feriedag pr. lønkompensationsperiode svarende til 28 dage.

Medarbejderen vælger selv, om den varslede feriedag mv. skal afholdes som optjent ferie efter ferieloven, afspadsering eller anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet. Der kan desuden indgås aftale om at anvende opsparet frihed, som medarbejderen først opnår ret til på et senere tidspunkt i ansættelsesforholdet.

Har medarbejderen ikke opsparet ferie, afspadsering eller anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet, kan arbejdsgiver varsle feriedagen afholdt som tjenestefrihed uden løn.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *