Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Danmarks BNP er faldet med 3,3 pct. i 2020, viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2020 var den tabte velstand på omkring 112 mia. kr. i forhold til et scenarie uden en Corona-krise. Og velstandstabet vil forsætte i de kommende år. Danmark har dog oplevet et relativt lille velstandstab sammenlignet med en række europæiske lande.

Under Corona-krisen har økonomien været underlagt en række restriktioner. Hele brancher har i kortere eller længere perioder været lukket ned, og det har betydet et tab af velstand i Danmark såvel som i andre lande.

Danmarks Statistik har for nylig opgjort Danmarks BNP i 2020. Opgørelsen viser, at BNP faldt realt med 3,3 pct. ift. niveauet i 2019. Det er et markant fald i BNP-væksten i forhold til de tre foregående år. Det svarer til, at BNP realt er faldet med ca. 77 mia. kr. fra 2019 til 2020 opgjort i 2019-priser.

Havde vi ikke haft Corona-krisen, og var BNP vokset realt med 1,5 pct. i 2020, som Finansministeriet forventede i den seneste prognose inden nedlukningen, ville BNP være vokset med ca. 35 mia. kr. i 2020. Sammenligner vi dette scenarie med den faktiske BNP-vækst i 2020, så ligger BNP ca. 112 mia. kr. under det forventede niveau i 2020. Det svarer til, at hver dansker i gennemsnit har tabt ca. 19.000 kr. i indkomst.

Finansministeriet forventer i sin seneste prognose en positiv realvækst i BNP på 2,8 pct for 2021. Dermed vil BNP stadig ligge ca. 80 mia. kr. under det niveau, som Finansministeriet forventede i 2021 inden Corona-krisen. I 2020 og 2021 kan Danmarks velstand altså være faldet med næsten 200 mia. kr. ift. til alternativscenariet uden en Corona-krise.

Finansministeriets prognose viser også, at bruttonationalproduktet i 2021 forventes at være på et lidt lavere niveau i 2021 end i 2019. Skønnet for 2021 er dog naturligvis usikkert, f.eks. har Finansministeriet ikke været klar over hvor relativt kraftige nedlukninger, der har været nødvendige i starten af 2021. Derfor kan skønnet for BNP-væksten i 2021 være overvurderet.

Faldet i BNP er dog alligevel begrænset, hvis vi sammenligner Danmark med en række andre europæiske lande. Ifølge den seneste prognose fra OECD har lande som f.eks. Frankrig og Spanien oplevet et fald i BNP på hhv. 9 pct. og 12 pct. i 2020.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *