fbpx

Den skal laves – så hvorfor ikke gøre det ordentligt fra starten

Du har krav på en ansættelsesaftale senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Vi anbefalder dog, at den foreligger senest den dag, man tiltræder.

For MH-medlemmer vil det altid være en god ide at få en juridisk vurdering, inden ansættelsesaftalen underskrives. Det vil ofte betyde, at man senere undgår tvist(er) om vilkårene.

En ansættelsesaftale skal i henhold til loven som minimum indeholde følgende
oplysninger:

 • Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Stillingsbeskrivelse eller stillingsbetegnelse
 • Ansættelsestidspunkt
 • Ved tidsbegrænset ansættelse angives ansættelsesforholdets varighed
 • Det skal anføres, at Ferieloven og Funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet
 • Den aftalte løn samt evt. andre løndele, samt angivelse af hvornår lønnen udbetales
 • Den daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet
 • Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er

Endvidere skal alle øvrige væsentlige vilkår medtages.

Ovenstående område er dækket af:

 • Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet med ændringer

Opfylder arbejdsgiveren ikke sin oplysningspligt, kan lønmodtageren kræve en godtgørelse, der af Højesteret er fastsat vejledende til kr. 5.000 i de tilfælde, hvor der ikke i øvrigt har været tvist om vilkårene, kr. 10.000 hvor der har været en tvist om vilkårene og op til 6 måneders løn i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ved undladelsen har haft en økonomisk gevinst ved ikke at opfylde loven.

 

Eksempler på aftaler 

 

 Minimumskontrakt PDF Microsoft Word OpenOffice
 Lederkontrakt PDF Microsoft Word OpenOffice
 Agrarøkonom uden bolig PDF Microsoft Word OpenOffice
 Agrarøkonom med bolig PDF Microsoft Word OpenOffice