Informationer a-kassen skal bruge

Hvor lang tid tager det at få dagpenge udbetalt

Kontroller altid dit opsigelsesvarsel

Tilmelding til Jobcentret og udfyldelse af CV på Jobnet

Indtastning af dagpengekort – via internettet

Når vi har modtaget alle relevante oplysninger, vil vi tage stilling til, om du er selvforskyldt ledig. Dvs. om du primært selv er årsag til, at du forlader din ansættelse.

Det kan også være nødvendigt at kontakte din tidligere arbejdsgiver for at få bekræftet dine arbejdstimer, såfremt disse ikke fremgår af dine lønsedler eller ansættelseskontrakt.

Hvis din arbejdsgiver har opsagt dig, og årsagen til dette ikke fremgår klart af opsigelsen, kan det være nødvendigt at få uddybet denne.