Informationer a-kassen skal bruge

Kontroller altid dit opsigelsesvarsel

Tilmelding til Jobcentret og udfyldelse af CV på Jobnet

A-kassens behandling af din sag

Indtastning af dagpengekort – via internettet

Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser indenfor nogle få dage.

Mangler der oplysninger til behandlingen af din sag, vil vi skrive efter disse. Først når alle relevante oplysninger er modtaget, kan vi afslutte behandlingen af den anmodning om dagpenge.

Målet er altid, at din sag skal være færdigbehandlet, således at dine dagpenge senest er til rådighed på din konto den sidste bankdag i måneden.

I mere komplicerede sager eller sager, hvor materialet bliver indsendt sent, kan det dog være vanskeligt for os at opfylde vores mål.