Informationer a-kassen skal bruge

Hvor lang tid tager det at få dagpenge udbetalt

Kontroller altid dit opsigelsesvarsel

Tilmelding til Jobcentret og udfyldelse af CV på Jobnet

A-kassens behandling af din sag

Når vi har godkendt, at du er berettiget til dagpenge, vil du modtage en pin-kode, som du skal bruge for at få adgang til at taste dit dagpengekort elektronisk.

Dagpengekortet skal du den anden sidste søndag i hver måned indtast for at få udbetalt dagpenge for indeværende periode.

Kortet kan fortsat indsendes til os i papirform.

Vi håber dog, at du vil benytte internettet, da det medfører, at vores sagsbehandling bliver mere effektiv.