Hvor lang tid tager det at få dagpenge udbetalt

Kontroller altid dit opsigelsesvarsel

Tilmelding til Jobcentret og udfyldelse af CV på Jobnet

A-kassens behandling af din sag

Indtastning af dagpengekort – via internettet

For at vi kan behandle din sag hurtigt, skal du indsende følgende til os:

  1. Udfylde og indsende en ledighedserklæring. Erklæringen får du ved tilmelding hos enten dit lokale jobcenter (findes her) eller ved elektronisk tilmelding på jobnet.
    Blanketten kan ligeledes rekvireres hos arbejdsdirektoratet eller hos os.
  2. Kopi af din opsigelse.
  3. Kopi af dine lønsedler kan i dag trækkes elektronisk af a-kassen.
  4. Kopi af din ansættelseskontrakt.
  5. For at undersøge om du har haft en kontrolabel arbejdstid, skal du udfylde denne blanket
  6. Har du kommentarer til din opsigelse, vil vi gerne have dem skriftligt.